Verkkovalmennus: voiko se oikeasti toimia?

with Ei kommentteja

Voiko verkkovalmennus oikeasti toimia? Lyhyt vastaus kysymykseen: voi.

Verkkopohjaiset tukimuodot mielenterveyden hoidossa ovat jo tätä päivää. Suomessa hankkeita on liittyen niin lasten kuin aikuistenkin mielenterveydenongelmien ehkäisyyn. Tutkimusten mukaan verkkopohjaiset hoito-ohjelmat ovat hyvinkin tehokkaita ja tuloksellisia. On tärkeää silti muistaa, että edelleen kipeästi tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa helposti ja nopeasti saatavilla olevaa tukea ja hoitoa. Verkkopohjaiset hoitomuodot ovat kuitenkin osoittautuneet toimivan tehokkaasti täydentävänä tukimuotona kasvokkain tapahtuvan hoidon rinnalla. Ei ole syytä ajatella, että mielenterveydenpalveluja voisi vähentää Suomessa hoidon siirtyessä verkkoon vaan ennemminkin ajatella, että muuten hoitojärjestelmästä herkästi tällä hetkellä tipahtavat asiakkaat saataisiin myös huomioitua aiempaa paremmin.

Turun Voimaperheet-hankkeessa seulotaan neuvolasta perheitä, jotka voisivat hyötyä lapsen käytösongelmia ehkäisevästä verkkovalmennuksesta. Lainaan oheen täältä kuvauksen tutkimusasetelmasta ja tärkeimmät tulokset Voimaperhe -hoito-ohjelman tutkimuksesta.

Hoito-ohjelman vaikuttavuutta arvioitiin kuuden kuukauden ja vuoden seuranta-aikana. Kohderyhmänä oli 4656 perhettä, jotka osallistuivat nelivuotiaiden neuvolatarkastukseen. Tutkimukseen valikoitui 730 perhettä, joiden nelivuotiaalla lapsella oli käyttäytymisen ongelmia ja vanhemmat kokivat lapsensa käyttäytymisen hankalaksi. Puolet tutkimukseen seulotuista perheistä osallistui 11 viikon hoito-ohjelmaan.  Vanhemmat saivat viikoittain tukea puhelimitse henkilökohtaiselta perhevalmentajaltaan ja opiskelivat samalla myönteisen vanhemmuuden taitoja internet-sivustolla. Vertailuperheet saivat vanhemmuuden taitoja tukevan tietopaketin ja yhden puhelun.

Tutkimus osoitti, että 11-viikkoiseen ohjelmaan osallistuneissa perheissä nelivuotiaiden lasten käytösongelmat vähenivät olennaisesti verrattuna vertailuryhmään vuoden seuranta-aikana. Vertailuryhmään verrattuna hoitoryhmän vanhemmuuden taidot sekä lapsen käytösongelmat, ADHD- oireet, ahdistuneisuus, uniongelmat ja empatiakyky paranivat merkittävästi enemmän 6 kuukauden seurannassa ja tulokset säilyivät vuoden seurannassa.

Vuoden seurannassa yli 80 prosenttia valmennusta saaneiden perheiden lapsista ei olisi enää valikoitunut hoito-ohjelmaan käyttäytymisen ongelmien takia.  Suppeampaa tukea saaneissa verrokkiryhmän perheissä vastaava luku oli 66 prosenttia.

Tulosten merkitys tulee ymmärrettäväksi kun niitä vertaa aikaisempiin kohorttitutkimuksiin, joissa on osoitettu, että noin puolella alle kouluikäisistä lapsista käytösongelmat ovat pysyviä, kertoo tutkimusta johtanut lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Voimaperheet -hankkeeseen kuuluu lisäksi lapsen ahdistuneisuushäiriöiden hoito-ohjelma sekä synnytyksen jälkeisen masennuksen hoito-ohjelma.

verkkovalmennus

Verkkovalmennus vanhemmuuden tukena

Voisiko verkkovalmennus toimia myös vanhemmuuden tukemiseksi?

Suomessa verkkopohjaiset tukimuodot lapsen terveen kehityksen, perheen vuorovaikutuksen ja vanhemman tukemiseksi ovat vielä hyvin lapsen kengissä. Siihen nähden, että 80 % suomalaisista vanhemmista kokevat tuen tarvetta jossakin kohtaa vanhemmuuttaan (THL 2012), verkkopohjaiset matalankynnyksen tukimuodot ovat selvästi riittämättömät. Tästä tarpeesta syntyi The FamilyBoost, joka haluaa tarjota kaikille vanhemmille tukea nopeasti, edullisesti ja luotettavasti. Ei tarvitse olla suuria ongelmia perheessä, että voi saada tukea. Toisaalta joskus hyvin hankalakin perhetilanne lähtee aukeamaan, kun apua saadaan nopeasti.

Yrityksemme on tarjonnut verkkovalmennusta yleisimpiin perhe-elämän tarpeisiin helmikuusta 2017 lähtien. Saamamme palaute on ollut pelkästään myönteistä. Vanhemmat ovat saaneet työkaluja arkeensa ja voineet sovittaa tukimuodon joustavasti jo valmiiksi kiireiseen arkeensa. Tällä hetkellä tarjoamme verkkovalmennusta ja psykologin tukea vanhempana jaksamiseen, lapsen tunnetaitojen vahvistamiseen ja vanhemmuuden kasvatuskeinoihin. Jatkossa haluamme laajentaa tarjontaamme vastaamaan myös erilaisiin perheen elämäntilanteisiin ja lapsen kehitysvaiheisiin. The FamilyBoostin asiakkaat ovat ihan tavallisia vanhempia ja tavallisia perheitä. Verkkovalmennukseemme osallistuessa ei tarvitse olla huolta lapsen tai vanhemman mielenterveydestä. Tarjoamme oikea-aikaista tukea niihin elämäntilanteisiin ja vanhemmuuden kysymyksiin, jota kaikki vanhemmat jossain vaiheessa pyörittelevät mielessään. Haluamme tarjota myös areenan siihen, että vanhemmat voivat tutustua toisiinsa ja tarjota toisilleen vertaistukea arjen pyörityksessä.

Kokemuksemme mukaan verkkovalmennus sopii hyvin myös vanhemmuuden tukeen. Haluamme edelleen kehittää palveluamme niin, että vastaamme perheiden tarpeisiin paremmin ja että suomalaisilla vanhemmilla on aina tarjolla vaihtoehto nopeaan, luotettavaan ja edulliseen tukeen vanhemmuuden erilaisissa kysymyksissä.

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Julia Pöyhönen:

Julia Pöyhönen on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php