Vanhemmuuden tuki FamilyBoostissa: vanhemmuushaaste

FamilyBoostin vanhemmuuden tuki verkossa täyttää kaksi vuotta! Syntymäpäivä sai minut muistelemaan, miksi silloin kaksi vuotta sitten Julian kanssa  päätimme FamilyBoostin perustaa:

Olimme kumpikin työskennelleet kunnallisella puolella lapsiperheiden kanssa. Olimme huomanneet, että vaikka moni tukea etsivä vanhempi ja perhe sai kunnallisista palveluista tarvitsemansa avun, eivät palvelut tavoittaneet kaikkia apua hakevia. Suomessa oli aukko sellaiselle vanhemmuuden tuki -palvelulle, joka olisi helposti saatavilla ja valmis mukautumaan vanhempien tarpeisiin.

Nykyvanhempi on valmis hakemaan apua perheelleen silloin, kun kokee sitä tarvitsevansa, mikä on mahtava juttu! Tarvittiin uudenlainen palvelu, joka tavoittaa vanhemmat asuinpaikasta ja vanhempien työaikataulsta riippumatta.

Halusimme luoda sellaisen palvelun, joka on selkeä ja suunniteltu vaikuttamaan niihin tavallisten perheiden pulmiin, joihin useimmiten toivotaan ulkopuolista tukea. Tästä syntyi ajatus verkkokursseista, joiden teemat ovat juuri niitä, joihin vanhemmat tavallisimmin hakevat apua: vanhemman jaksaminen, lapsen tunnetaidot ja perheen vuorovaikutus ja kasvatus.

vanhemmuuden tuki

Samanaikaisesti kun huomasimme tarpeen notkeammalle tavalle saada vanhemmuuteen tukea, kiinnitimme huomiomme vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvän lehtikirjoittelun sävyyn. Voittopuolisesti vanhemmuudesta kirjoitetaan vanhempia syyllistävään sävyyn.

Otimme armollisuuden ja lempeyden yhdeksi tärkeimmistä arvoistamme. Voimme jakaa Facebookissa ja täällä blogissa vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyviä vinkkejä, mutta me emme voi koskaan tietää, mikä juuri sinun perheellesi toimii. FamilyBoost ei neuvo yläpuolelta vaan kulkee rinnalla. Jokainen vanhempi on oman itsensä, oman perheensä ja omien lastensa paras asiantuntija.

Tehtävä: Viiden vuoden vanhemmuushaaste

FamilyBoostin kaksivuotisen elämän aikana olemme työskennelleet monien vanhempien kanssa kohti sellaista vanhemmuutta ja perhe-elämää, mikä tuntuu vanhemmista itsestään oikeanlaiselta. On äärimmäisen palkitsevaa saada kurssin käyneeltä vanhemmalta palautetta siitä, että FamilyBoostin verkkokurssille osallistuminen on auttanut luomaan perheeseen myönteistä ilmapiiriä ja lisännyt vanhemman omia voimavaroja.

FamilyBoostin 2-vuotissyntymäpäivän kunniaksi esittelen tehtävän, joka auttaa kirkastamaan, millainen vanhempi itse haluaisi olla ja miten päästä kohti tätä tavoitetta.

Tehtävän voi tehdä yksin tai yhdessä mahdollisen kumppanin kanssa. Parhaan hyödyn tehtävästä saa irti, kun perheen aikuiset tekevät sen yhdessä.

Varaa tehtävää varten kyniä, paperia ja noin 20 minuuttia rauhallista aikaa. Kirjoittakaa vastaukset paperille itsellenne muistiin.

vanhemmuuden tuki

Osa 1. Toimivien osien tunnistaminen

Tehtävän ensimmäisen osan tavoitteena on tunnistaa ne vanhemmuuden osa-alueet, jotka jo toimivat.

Mikäli teet tehtävän kumppanin kanssa:

Listatkaa vähintään kolme sellaista asiaa, jotka ovat kumppanin vahvuuksia vanhempana. Nyt mietitte siis vahvuuksia toisillenne.

Tässä tehtävässä ei keskitytä kumppanin puutteisiin tai epäkohtiin vanhempana, vaan tavoitteena on nimenomaan löytää niitä ominaisuuksia, joita haluat nähdä kumppanisi vanhemmuudessa jatkossakin.

Mikäli teet tehtävän yksin:

Listaa vähintään kolme sellaista asiaa, jotka ovat vahvuuksiasi vanhempana. Älä keskity niihin asioihin, joissa koet epäonnistuvasi vaan yritä löytää nimenomaan sellaisia asioita, joita toivoisit vanhemmuuteesi kuuluvan jatkossakin.

Halutessasi voit pyytää esimerkiksi sinut hyvin tuntevaa ystävää listaamaan vahvuuksiasi vanhempana.

Listalle voi tulla esimerkiksi tällaisia asioita:

Leikkisyys, rauhallisuus, hyvä ratkomaan riitoja lasten välillä, hyvä laittamaan lapsille ruokaa, hyvä pysymään ajantasalla lasten menoissa, luovuus, hyvä opettamaan lapsille uusia taitoja, hyvä antamaan tilaa toiselle vanhemmalle, hyvä tekemään kompromisseja, myönteisyys, jämäkkyys, hyvä pitämään kiinni rutiineista, hyvä kuuntelemaan.

Osa 2. Viiden vuoden tavoite

Nyt kun sinulla on käsitys siitä, mikä perheessänne jo toimii, on aika heittäytyä haaveilemaan. Kuvitelkaa perhettänne viiden vuoden kuluttua. Jos perheessänne vallitsisi viiden vuoden päästä ihannetilanne, miltä se näyttäisi? Kirjoittakaa mielikuvanne paperille. Voitte listata niin pieniä yksityiskohtia kuin suurempiakin linjoja.

Listan asiat muodostavat tavoitteenne onnellisemmalle perhe-elämälle.

Listalle voi tulla esimerkiksi tällaisia tavoitteita:

  • Lapsilla olisi kavereita ja he vaikuttaisivat päällisin puolin tyytyväiseltä elämään.
  • Vanhemmilla ja lapsilla olisi keskenään läheiset suhteet.
  • Lapsi olisi löytänyt hänelle tärkeän harrastuksen.
  • Perheessä riideltäisiin harvoin.
  • Perheen kotityöt olisi jakautuneet reilusti.
  • Vanhempien parisuhde voisi hyvin.
  • Lapset olisivat hyvässä yhteistyössä vanhempien kanssa.
  • Asuisimme isommassa asunnossa.
  • Asuisimme lähempänä sukulaisia tai meillä olisi arjessa muuten enemmän tukea.
  • Vanhemmilla olisi aikaa omille harrastuksille.

Osa 3. Askeleet kohti tavoitteita

Olet nyt selvittänyt, mikä perheessä jo toimii sekä minkälaisia toiveita sinulla on tulevaisuuden varalle. Tehtävän viimeisen osan tavoitteena on miettiä, miten pääsisit kohti asettamiasi tavoitteita.

Kannattaa keskittyä tärkeimmiltä tuntuviin tavoitteisiin ensimmäiseksi. Paloittele suuret tavoitteet pienempiin osiin ja koeta miettiä, mikä olisi pienin mahdollinen askel kohti tavoitetta. Muista, että sinulla on viisi vuotta aikaa!

Jos tavoitteena on esimerkiksi läheiset suhteet vanhempien ja lasten välillä, voit aloittaa viettämällä päivittäin lapsen kanssa leikkivartin, lyhyen yhteisen hetken, joka vahvistaa teidän välistä myönteistä suhdetta. Jos tavoitteena on kotitöiden reilu jako, voit aloittaa lukemalla kirjoituksemme lapsen innostamisesta mukaan kotitöihin. Jos tavoitteena on isomman asunnon ostaminen, mieti, voisitteko varata pankista ajan säästösuunnitelman tekemiselle.

Lisäksi voit miettiä, miten ensimmäisessä osassa listaamanne vahvuudet auttavat teitä tavoitteiden saavuttamisessa!

Pointtina on se, että kaikkea ei voi muuttaa kerralla, mutta suuriinkin tavoitteisiin voi päästä pieniä askelia ottamalla.

vanhemmuuden tuki

Vanhemmuuden tuki FamilyBoostissa

Facebook-sivun, Materiaalipankin ja perhepsykologien päivittämän blogin lisäksi FamilyBoost tarjoaa viisi erilaisiin perhetilanteisiin suunniteltua verkkovalmennusta.

Olisiko FamilyBoostin verkkovalmennus ensimmäinen askel kohti edellisessä tehtävässä asettamiasi tavoitteita? Kuvaa klikkaamalla saat kurssista lisätietoja!


Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Miten FamilyBoost voisi paremmin olla sinun perheesi tukena? Kommentoi alle! Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+

Kommentoi