TunneBoosti

Saako lapsesi raivokohtauksia, joita et saa loppumaan? Saatko palautetta päiväkodista tai koulusta lapsesi levottomasta käytöksestä? Jännittävätkö muutokset lastasi niin paljon, että hän lamaantuu? Toivoisitko, että lapsesi osaisi säädellä tunteitaan? Haluaisitko tukea lastasi tunnetaitojen harjoittelemisessa, mutta et oikein tiedä, miten?

TunneBoosti antaa sinulle täydet valmiudet tukea lapsen tunnetaitojen kehittymistä. Saat hyvin monipuolisen valmiin suunnitelman, jonka avulla lähdet tukemaan lapsesi tunnetaitoja ja ehkä opit itsekin uusia tapoja säädellä tunteita!

Valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa:

TunneBoosti Kevyt

TunneBoostiin sisältyy laaja psykologien suunnittelema muutosohjelma. Selkeisiin teemoihin jaoteltu materiaali vie sinua askel kerrallaan kohti tavoitteitasi. Muutosohjelma sisältää käytännönläheistä tekstimateriaalia, videoita ja monipuolisia tehtäviä.

UUTTA! Mikäli työskentelet mieluummin itsenäisesti etkä toivo tai usko hyödyntäväsi psykologin tukea, voit valita pelkän muutosohjelman teksti- ja videomateriaaleineen ja tehtävineen ilman psykologin tukea.

TunneBoosti Plus

TunneBoostiin sisältyy laaja psykologien suunnittelema muutosohjelma. Selkeisiin teemoihin jaoteltu materiaali vie sinua askel kerrallaan kohti tavoitteitasi. Muutosohjelma sisältää käytännönläheistä tekstimateriaalia, videoita ja monipuolisia tehtäviä.

Psykologit kulkevat rinnallasi koko boostin ajan. Saat henkilökohtaista tukea, neuvoja ja vastauksia kysymyksiisi. Voit kertoa edistymisestäsi tai kysyä mieltä painavista asioista. Mikään asia ei ole niin pieni, ettei siitä voisi keskustella! Kaikki perheet ovat erilaisia ja on järkevää miettiä aina, miten soveltaa uusia asioita juuri omien lasten kohdalla!

Lue lisää!

Lapsen tunnetaidot: mitä ne ovat ja miksi niitä täytyy harjoitella?

Lapsen tunnetaidot koostuvat siitä, että osaa tunnistaa ja nimetä tunteet, osaa ilmaista tunteet rakentavalla tavalla muita satuttamatta ja osaa säädellä tunteen voimakkuutta. Jokaisen lapsen täytyy kasvaessaan harjoitella tunnetaitoja, aivan kuten mitä tahansa muutakin taitoa.

Lapset oppivat tunnetaitoja eri tahtiin ja jotkut lapset tarvitsevat erityisen paljon tukea ja harjoitusta tunnetaitojen vahvistamiseksi. Jos lapsi kokee tunteet voimakkaasti; saa voimakkaita raivokohtauksia, suuttuu kavereilleen herkästi, on levoton, pelokas tai jännittää paljon, vaatii se myös vanhemmalta keinoja tunnetaitojen tukemiseen sekä ymmärrystä ja tietoa tunteista.

lapsen tunnetaidot
Lapsen tunnetaidot koostuvat monesta osasta

Tunnetaitojen oppiminen...

 • tukee lapsen itsetuntoa
 • tukee lapsen pärjäämistä sosiaalisissa tilanteissa kavereiden kanssa
 • tekee arjesta kotona helpompaa
 • auttaa lasta pärjäämään akateemisesti päiväkodissa ja koulussa

Tunnetaitojen opettelu ei ole helppoa ja opettelusta tekee erityisen vaikeaa ja hidasta, jos lapsi ei tiedä, mitä hänen oikeastaan tulisi opetella! Vanhempi on avainasemassa boostaamassa lapsen tunnetaitojen kehittymistä.

Lue lisää: Lapsen tunnetaidot: Mitä ne ovat ja miksi niitä täytyy harjoitella?

Tunteet hallintaan: Mikä on TunneBoosti?

TunneBoosti auttaa sinua boostaamaan lapsen tunnetaidot vahvemmiksi! Boostin aikana saat selkeät ohjeet siihen, miten voit opettaa lapsellesi kotona hänen tarvitsemiaan tunnetaitoja.

TunneBoostin on kehittänyt kaksi Valviran laillistamaa perheiden kanssa työskentelevää psykologia. Heidi Livingston ja Julia Pöyhönen ovat viime vuosina tutustuneet kattavasti lasten tunnetaitojen tukemiseen ja luoneet tunnetaitoja vahvistavia valmennuksia perheille, päiväkodeille ja perheneuvoloille. He ovat luoneet myös Fanni-tunnetaitosarjan! Kaikki boostin asiat pohjaavat tutkittuun psykologiseen tietoon. Boostin kehittäneet psykologit ovat tukenasi koko boostin ajan!

Pääset heti käsiksi koko boostin materiaaliin, joka on jaettu kahdeksan viikon osioihin. Viikon teema sisältää tekstiä, videoita ja tehtäviä. Voit käydä boostia suositellussa viikkotahdissa tai oman aikataulusi mukaan. Vanhemman osuus koostuu tutkitusta psykologisesta teoriatiedosta sekä vanhemmalle suunnatuista tehtävistä. Sisältö on teksti- ja videomuodossa.

Joka viikko harjoittelet lapsesi kanssa uusia tunnetaitoja Tunnetovilla. Saatte selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet siihen, miten harjoittelette kotona uusia taitoja, muun muassa rauhoittumista raivokohtauksen aikana. Lapsi omaksuu harjoittelun avulla uudet tunnetaidot käyttöönsä.

Tunnetovilla katsotte yhdessä lapsen kanssa videoita, teette tehtäviä ja tutustutte uusiin tunnetaitoihin mukaansatempaavien tarinoiden avulla! Tehtävät ovat helppoja ja hauskoja. Ne pystyy toteuttamaan kotona helposti ilman mitään erityisiä välineitä. Lapsi pystyy viemään harjoiteltavat keinot mukanaan myös päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin.

Sopiiko TunneBoosti minulle ja lapselleni?

 • Haluan, että lapseni osaa tunnistaa tunteitaan ja puhua niistä 
 • Haluan, että lapseni osaa säädellä tunteitaan
 • Haluan, että lapseni osaa käsitellä kiukkua rakentavalla tavalla
 • Haluan, että lapseni selviää jännityksen ja pelon tunteista
 • Haluan, että lapseni osaa olla hyvä kaveri ja osaa ratkaista ongelmia
 • Haluan osata tehokkaita keinoja tukea lapsen tunnetaitoja ja tervettä itsetuntoa
 • Haluan toimia myönteisellä ja rakentavalla tavalla tilanteissa, joissa lapsi on tunteen vallassa
 • Haluan pysyä itse rauhallisena hankalissakin tilanteissa lapseni kanssa
 • Haluan ymmärtää lastani enemmän
 • Haluan tukea ja ohjausta kokeneilta psykologeilta minua mietityttäviin asioihin

Jos vastasit KYLLÄ, TunneBoosti sopii sinulle erinomaisesti!

Boostin jälkeen lapsen tunnekokemukset ovat lievempiä ja ne menevät nopeammin ohi. Lapsi pystyy paremmin hallitsemaan omaa käytöstään. Lapsella on käytössä lukuisia keinoja, joiden avulla hän saa tunteet hallintaansa ja pystyy pärjäämään hankalissakin tilanteissa. Lapsi osaa myös ratkaista pulmatilanteita ja pärjää paremmin ikätovereiden kanssa.

Boostin sisältö

Valmistautuminen

 • Valmistautumisosiossa tutustut tarkemmin mistä lapsen tunnetaidot koostuvat, teet itsellesi suunnitelman boostin käymistä varten ja asetat itsellesi tavoitteet.

Viikko 1: Johdatus tunteisiin

 • Ensimmäisellä viikolla opit, millaisia tehtäviä eri tunteilla on.
 • Toisella oppitunnilla käydään läpi, miten temperamentti vaikuttaa tunnesäätelyyn. Opit tunnistamaan omaasi ja lapsen temperamenttia.
 • Viikoittain toistuvassa Tunnetovissa opettelet lapsen kanssa tunnetaitoja videoiden, tarinoiden ja tehtävien avulla. Ensimmäisen Tunnetovin tehtävä liittyy tunteiden tunnistamiseen.

Viikko 2: Toimiva tunnesäätely

 • Toisen viikon teemana on tunteidensäätelyn käsite. Saat mukaasi tehokkaan työkalun, jonka avulla voit harjoitella tunteidensäätelyä ja tunteen voimakkuuden tunnistamista lapsen kanssa.
 • Tunnetovilla harjoittelet lapsen kanssa tunteen voimakkuuden tunnistamista.

Viikko 3: STOP! Nyt tarvitaan omaa tilaa

 • Viikolla 3 opetat lapselle tärkeän tunteidensäätelykeinon: vetäytymisen. Vetäytyminen on toimiva tunteidensäätelykeino erityisesti niissä tilanteissa, joissa lapsi herkästi "hyökkää", eli huutaa, tönii tai lyö. Vetäytyminen on oivallinen keino myös sellaisille lapsille, jotka ylikuormittuvat muiden seurassa tai liiasta virikkeellisyydestä. Vetäytyminen ei ole rangaistus, vaan opettaa lapselle oman tilan ottamista.
 • Tunnetovilla rakennat lapsen kanssa oman rauhoittumispaikan.

Viikko 4:Rauhoita kehosi – kesytät tunteesi

 • Viikolla 4 opit kolme tärkeää kehollista tunteidensäätelykeinoa, jotka tähtäävät kehon ja sitä kautta mielen rauhoittumiseen. Sen lisäksi, että opetat keinot lapselle, saatat hyötyä niistä myös itse!
 • Tunnetovilla harjoittelet lapsen kanssa kehollisia tunteidensäätelykeinoja.

Viikko 5: Ajatuksen mullistava voima

 • Viikolla 5 keskitytään mielensisäisiin eli ajatuksia hyödyntäviin rauhoittumiskeinoihin. Joskus pelkkä vetäytyminen tai kehollisten tunteidensäätelykeinojen käyttäminen ei riitä, vaan tarvitaan myös rauhoittavia ajatuksia. Rauhoittavat ajatukset auttavat niin suuttunutta kuin peloissaankin olevaa lasta.
 • Tunnetovilla luot lapsen kanssa juuri hänelle sopivan oman rauhoittavan lauseen.

Viikko 6: Tahdonvoimaa tunnetaitojen harjoitteluun

 • Viikolla 6 kerrataan ensimmäisten viikkojen aikana opittua. Opit hauskan tehtävän kertaamisen avuksi.
 • Toisella oppitunnilla puhutaan tahdonvoimasta, joka auttaa tunnetaitojen harjoittelussa. Opit, miten tahdonvoiman käsitettä voi käytännönläheisellä tavalla hyödyntää lapsen kanssa.
 • Tunnetovilla luette lapsen kanssa tarinan tahdonvoimasta.

Viikko 7: Tunnesäätely sosiaalisten taitojen apuna

 • Viikon 7 teemana on tunteidensäätelykeinot kaveritaitojen tukena. Viikolla käydään muun muassa läpi, miten lapsen kanssa voi harjoitella sosiaalisissa tilanteissa usein tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja.
 • Tällä viikolla puhutaan myös riidoista sekä siitä, miten toimia voimakkaiden tunteenpurkausten jälkeen.
 • Tunnetovilla opetat lapselle mielensisäistä vetäytymistä hyödyntävän tunteidensäätelytekniikan, joka lapsen on helppo ottaa samantien käyttöön.

Viikko 8: Katse kohti tulevaa

 • Viimeisellä viikolla opit vielä yhden tunteidensäätelykeinon, joka hyödyttää erityisesti stressaantunutta tai muuten kuormittunutta lasta.
 • Opit tunnistamaan lapsen erilaisia tarpeita ja saat eväitä siihen, miten pitää yllä tunnetaitojen harjoittelua jatkossa.
 • Tunnetovilla päätät lapsen kanssa kurssin ja opettelette yhdessä, miten tehokkaasti rauhoittaa ylikuormittunutta mieltä.

Miksi FamilyBoost?

Toivoisitko, ettet joutuisi käyttämään vähää aikaasi hankkimalla tiedonrippeitä lapsen kasvatuksesta ja vanhemmuudesta sieltä täältä, vaan joku olisi koostanut psykologisesta tutkimustiedosta helposti lähestyttävän ja käytännössä toimivaksi todetun paketin?

FamilyBoost on kokeneiden perhepsykologien luoma voimavarapalvelu vanhemmille. Tarjoamme sinulle apua ja tukea vanhemmuuteen nopeasti, edullisesti, luotettavasti ja monipuolisesti. Boostimme on suunniteltu niin, että saat nopeasti tuloksia ja tiedät aina mitä tehdä seuraavaksi, kun noudatat yksinkertaisia ja tehokkaita ohjeitamme.

Työssämme satojen perheiden kanssa olemme huomanneet, että vanhemmille ei ole tarjolla riittävästi nykyaikaisia ja joustavia palveluita. FamilyBoostin boostit ovat helposti ja nopeasti saatavilla ja niiden toimivuuteen voit luottaa. Saat meiltä kaiken tarvittavan tiedon ja tuen, jotta voit olla onnellinen vanhempi! Ja mikä parasta, et joudu olemaan yksin. Perhepsykologit ovat koko ajan tukenasi, olit sitten kotisohvallasi, mummolassa tai kaupassa. Psykologit tukevat sinua tekemään näköisiäsi valintoja ja pääsemään tavoitteisiisi.

Psykologit tukenasi

Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologeja, joiden erityisosaamisaluetta on lapsen kehityksen, vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Julia on kouluttautunut Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmän ohjaajaksi ja trauma- ja kriisityöskentelyyn erikoistuneeksi EMDR-terapeutiksi. Työssään Julia ja Heidi ovat erikoistuneet lasten tunnetaitojen tukemiseen. Lue lisää psykologeista Meistä-sivulta.

Helppokäyttöisyys

 • Boostia käydäksesi sinun ei tarvitse ladata tietokoneellesi tai kännykällesi erillisiä ohjelmia. Materiaaliin päästäksesi tarvitset ainoastaan toimivan nettiyhteyden! Voit käydä boostia tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
 • Ostotapahtumassa luot itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset heti kirjautumaan sisään.
 • Pääset heti käsiksi koko boostin materiaaliin!
Voit tutustua innostavaan ja arkea varmasti muuttavaan materiaaliin omalta kotisohvalta sinulle sopivana hetkenä ja asuinpaikasta riippumatta. Et jää haasteidesi kanssa yksin, koska psykologimme haluavat kuulla, mitä teidän perheelle kuuluu!

Maksaminen

 • Voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksu tapahtuu Paytrail Oyj:n kautta.
 • Otamme vastaan myös maksusitoumuksia. Maksajana voi tällöin toimia esimerkiksi kunta tai työnantaja. Katso lisää täältä.
 • Tuotteella on 14 päivän palautusoikeus boostin ostopäivästä lähtien. Mikäli boosti ei jostakin syystä sovi sinulle tai et pysty elämäntilanteessasi sittenkään sitoutumaan boostin suorittamiseen, saat rahasi 14 päivän sisällä takaisin laittamalla viestiä info@familyboost.fi.

Kenelle TunneBoosti soveltuu?

 • FamilyBoostin boostit on suunniteltu tavallisille perheille.
 • TunneBoosti soveltuu parhaiten alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille (noin. 4-8 v.), mutta keinot on sovellettavissa kaiken ikäisille - myös aikuisille. Boostaat siis samalla myös omia tunnetaitojasi ja saat itsellesi uusia keinoja tunteidensäätelyyn, rauhoittumiseen ja tunneilmaisuun!
 • Boostin asioita voi käydä samanaikaisesti läpi yhden tai useamman perheesi lapsen kanssa.
 • Huomioithan, että boosti perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja vanhemman aktiiviseen otteeseen. Joskus on tilanteita, joissa voi tarvita lisätukea FamilyBoostin boostien lisäksi. Voit aina pohtia yhdessä FamilyBoostin psykologien kanssa boostin sopivuutta sinun tilanteeseesi laittamalla meille viestin osoitteeseen info@familyboost.fi.

TunneBoosti Kevyt

Mitä TunneBoosti Kevyt -valmennuksen hintaan sisältyy?

 • Laaja materiaali
  • Lukuisia osioita, jotka sisältävät lukumateriaalia, videomateriaalia ja tehtäviä
  • Psykologien suunnittelema askeleittain etenevä ohjelma
 • Puolen vuoden jäsenyys
  • Sinulla on pääsy kurssimateriaaliin puolen vuoden ajan. Voit tutustua materiaaliin omassa tahdissasi sekä palata osioihin vielä kurssin käytyäsikin.
 • Uutta! Olemme huomanneet, että monet asiakkaistamme työskentelevät boostilla mieluiten itsenäisesti eivätkä halua hyödyntää psykologin tukea. Haluamme nyt tarjota itsenäistä työskentelyä suosiville vanhemmille edullisemman tavan osallistua boostille ilman psykologin tukea.

Valitse TunneBoosti Kevyt, kun kaipaat työkaluja lapsen tunnetaitojen vahvistamiseen.

TunneBoosti Plus

Mitä TunneBoosti Plus -valmennuksen hintaan sisältyy?

 • Laaja materiaali
  • Lukuisia osioita, jotka sisältävät lukumateriaalia, videomateriaalia ja tehtäviä
  • Psykologien suunnittelema askeleittain etenevä ohjelma
 • Psykologin henkilökohtainen tuki
  • Henkilökohtainen keskusteluyhteys perhepsykologin kanssa.
  • Voit käydä keskustelua psykologin kanssa helposti samaan aikaan, kun tutustut boostin materiaaliin!
  • FamilyBoostin psykologit noudattavat psykologin ammattieettisiä periaatteita. Psykologit pitävät salassa yksityiskeskustelussa saadut luottamukselliset tiedot. Tutustu psykologin ammattieettisiin periaatteisiin Psykologiliiton sivuilla.
  • Psykologit vastaavat kysymyksiisi ja tsemppaavat sinua pääsemään tavoitteisiisi!
 • Puolen vuoden jäsenyys
  • Sinulla on pääsy kurssimateriaaliin ja psykologin tukeen puolen vuoden ajan. Voit tutustua materiaaliin omassa tahdissasi sekä palata osioihin vielä kurssin käytyäsikin.

Psykologit kulkevat rinnallasi koko boostin ajan, ja voit hyödyntää heidän tukeaan sinulle sopivalta tuntuvalla tavalla. Keskustelet psykologien kanssa yksityisesti boostin Psykologin tuki -keskustelualueella. Voit kertoa edistymisestäsi tai kysyä mieltä painavista asioista. Mikään asia ei ole niin pieni, ettei siitä voisi keskustella! Kaikki perheet ovat erilaisia ja on järkevää miettiä aina, miten soveltaa uusia asioita juuri omien lasten kohdalla!

Valitse TunneBoosti Plus, kun kaipaat kattavan ohjelman lisäksi psykologin henkilökohtaista tukea.

 

Kokemuksia TunneBoostista

Kävimme 9v pojan kanssa tunne buustin noin vuosi sitten eikä rahat menneet hukkaan. Töitä olemme tehneet paljon kurssin jälkeen. Nykyisin harmitukset hän osaa itse käsitellä ja mennä itse rauhoittumaan. Kehuin häntä juuri miten hienosti hän osaa itse rauhoittua, häneltä tuli ihana hymy huulille. Edelleen tavarat lentää mutta paremman puolella. Suosittelen kurssia jos lapsella on raivokohtauksia ja omat keinot käyvät vähiin.

Pidin eniten TunneBoostilla...

 • tapa, jolla asiat esitettiin lapsille, riittävän pitkäkestoinen, psykologin tuki
 • erilaiset rauhottumiskeinot
 • vanhemmille oma osio ja lapsille oma, hyvin rakennettu jatkumo
 • vanhemman omat tehtävät oli tosi mielenkiintoisia ja niitä joutui oikein miettimään. Lapsi tykkäsi Tunnetovi-hetkistä.
Vastaukset on kerätty palautelomakkeella boostiin osallistuneilta asiakkailta.

Kysymyksiä TunneBoostista?

Laitathan kysymyksesi meille osoitteeseen info@familyboost.fi. Kerromme mielellämme lisää! Katso myös Usein kysytyt kysymykset!

Lisää tunteista:

Lapsen pelot ja ahdistuneisuus ja niiden ymmärtäminen

Valikoiva puhumattomuus

Miten auttaa lasta yöllisten pelkojen kanssa

Lapsen painajaiset: lukuvinkki

Apua, lapsellani on haastava temperamentti

Pettymysten sietäminen: Viisi vinkkiä vanhemmalle

Miksi pettymysten sietäminen on vaikeaa?

Aloita myönteinen muutos perheessäsi jo tänään!