TaitoBoosti

Tuntuuko sinusta, että jatkuvat riidat tekevät arjesta raskaan? Koetko, että et saa yhteyttä lapseesi? Onko lapsesi tottelematon tai onko sinun vaikea löytää sopivia kasvatuskeinoja lastesi tai yhden lapsistasi kanssa?

Tällä boostilla vuorovaikutus lapsesi kanssa syvenee ja löydät myönteisiä ja tehokkaita kasvatuskeinoja perheen arkeen. Boostin jälkeen sinulla on käytössä lukuisia kasvatuskeinoja ja tiedät, miten toimia eri tilanteissa lastesi kanssa. Boostin aikana syvennät ymmärrystä lapseesi ja parannat hyvää yhteistyötä ja kommunikaatiota teidän välillänne.

Valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa:

TaitoBoosti Kevyt

TaitoBoostiin sisältyy laaja psykologien suunnittelema muutosohjelma. Selkeisiin teemoihin jaoteltu materiaali vie sinua askel kerrallaan kohti tavoitteitasi. Muutosohjelma sisältää käytännönläheistä tekstimateriaalia, videoita ja monipuolisia tehtäviä.

UUTTA! Mikäli työskentelet mieluummin itsenäisesti etkä toivo tai usko hyödyntäväsi psykologin tukea, voit valita pelkän muutosohjelman teksti- ja videomateriaaleineen ja tehtävineen ilman psykologin tukea.

TaitoBoosti Plus

TaitoBoostiin sisältyy laaja psykologien suunnittelema muutosohjelma. Selkeisiin teemoihin jaoteltu materiaali vie sinua askel kerrallaan kohti tavoitteitasi. Muutosohjelma sisältää käytännönläheistä tekstimateriaalia, videoita ja monipuolisia tehtäviä.

Psykologit kulkevat rinnallasi koko boostin ajan. Saat henkilökohtaista tukea, neuvoja ja vastauksia kysymyksiisi. Voit kertoa edistymisestäsi tai kysyä mieltä painavista asioista. Mikään asia ei ole niin pieni, ettei siitä voisi keskustella! Kaikki perheet ovat erilaisia ja on järkevää miettiä aina, miten soveltaa uusia asioita juuri omien lasten kohdalla!

Lue lisää!

Myönteiset kasvatuskeinot rauhoittavat arjen nopeasti!

"Haluaisin löytää yhteisen kasvatuslinjan puolisoni kanssa. Meidän vanhempien on vaikea löytää yhteiset kasvatuskeinot lasten kanssa. Lasten huono käytös johtaa usein aikuisten väliseen riitaan."

"Haluaisin saada arjen rutiinit toimimaan. Aamut ovat usein pelkkää huutoa, kun lapsi ei suostu pukemaan vaatteitaan ja toinen jumittaa kännykällä."

"Miten saada lapsen kiroilu loppumaan? Lapsi kiroilee ja puhuu toisille rumasti. Pelkään, että hän ei saa kavereita."

"Miten saan yhteyden lapseeni? Tuntuu, että meidän on vaikea ymmärtää toisiamme. Vuorovaikutus on negatiivista. Lapseni ei puhu minulle asioistaan ja tuntuu, että keskustelemme välillä vain riitojen yhteydessä."

"Haluaisin saada perheen ilmapiirin paremmaksi. Haluaisin olla rauhallisempi ja jämäkämpi vanhempi, johdonmukainen ja lempeä."

"Miten tottelemattoman lapsen kanssa pitäisi toimia? Kun lasta ei saa kerran kurittaa, mitä voi oikein tehdä, kun se ei millään usko vaikka kerta toisensa jälkeen ollaan käyty säännöt läpi."

"Sisarukset riitelevät jatkuvasti keskenään. En jaksaisi olla koko ajan tuomaroimassa heidän riitojaan. Mitä voin tehdä, että saan lapset kunnioittamaan toisiaan?"

Kuulostaako tutulta? Jokaisessa perheessä tulee vaiheita, jolloin kaikki ei mene kuin strömsössä. Noin 80 prosenttia suomalaisista vanhemmista toivoo tukea eri elämänvaiheissa lastensa kanssa. Eikä ihme!

Vanhemmuus on hyvin monimuotoinen ja haastava tehtävä. Se on kuin taito, jossa ei koskaan ole valmis. Sanotaan, että tarvitaan 10 000 tuntia harjoitusta, että hallitsee mestarin tasolla jonkun uuden taidon, esimerkiksi pianonsoiton. Vanhemmuus on siitä merkillistä, että tuon 10 000 tunnin armottoman harjoittelun jälkeen lapsi onkin astellut eri kehitysvaiheeseen ja vaatii vanhemmaltaan ihan uudenlaisia keinoja, ihan kuin sävellyksen nuotit vaihtuisivat jatkuvasti!

Vanhemmuutta ei kuitenkaan kannata ajatella pääasiallisesti työtehtävänä tai opittavana taitona. Vanhemmuushan on hyvin luonnollinen osa elämää ja arkea!

Nykyajan vanhemmilla on puolellaan se etu, että nykyään lapsen kehityksestä ja ylipäänsä ihmisen hyvinvoinnista tiedetään paljon. Tiedetään melko tarkalleen minkälaisilla tavoilla voi tarjota lapselleen hyvät eväät elämään.

Myönteinen kasvatustyyli on kiistattomasti vanhemman paras työväline arjessa. Alla olevaan kuvaan on koostettu myönteisen kasvatuksen perusteet.

Myönteinen kasvatustyyli koostuu monesta osasta. Jokaisella vanhemmalla on omat vahvuutensa ja kehittämisen paikkansa, mihin vaikuttaa usein omassa lapsuudessa saatu kasvattamisen malli.

Toinen on jämäkkä ja rajojen asettaminen on helppoa, mutta lapsen temperamentin ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Toiselle yhteisen ajan järjestäminen, leikkisyys ja empatia tulevat luonnostaan, mutta rutiineista kiinni pitäminen on haastavaa tai vanhempien välinen yhteistyö rakoilee.

POHDITTAVAKSI: Katsele myönteisen kasvatustyylin perusteita kuvasta ja mieti, mitkä ovat sinun vahvuutesi vanhempana? Mitä haluaisit vielä harjoitella?

Kielteinen lumipalloefekti

Perheessä vallitseva vuorovaikutus ja sen tyyli vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Vuorovaikutus tarkoittaa sitä tapaa millä tavalla perheenjäsenet puhuvat ja kommunikoivat keskenään, eli ovat yhteydessä toisiinsa.

On aika tavallista, että vanhemmat havahtuvat jossakin vaiheessa lasten kehitystä siihen, että perheessä on valloillaan negatiivinen vuorovaikutuskehä.

Negatiivinen vuorovaikutuskehä on kuin kielteinen lumipalloefekti ja näkyy esimerkiksi siinä, että lapset käyttäytyvät ei-toivotusti, johon vanhemmat reagoivat huutamalla tai puhumalla lapsilleen ikävällä tavalla, mikä edelleen vahvistaa lasten ei-toivottua käytöstä. '

Lapsen ei-toivottua käytöstä voi olla esimerkiksi kiroilu, tottelemattomuus, aggressiivinen käytös tai valehtelu.

Monet vanhemmat kertovat huomaavansa kyllä lumipalloefektin kotona, mutta sen suuntaa on vaikea omatoimisesti muuttaa, etenkin kun alkaa olla myös itse väsynyt tilanteeseen.

Yleisesti haastavia vaiheita perheille on lapsen uhmaikä etenkin yhdistettynä uuden perheenjäsenen syntymään, lapsen eskarivuosi etenkin yhdistettynä toisen lapsen uhmaikään sekä esimurros- ja murrosikävaiheet.

Myös vanhempien voimavarat, muutokset perheen elämässä ja vastoinkäymiset vaikuttavat usein koko perheen vuorovaikutukseen.

Vanhemmalla voi olla epävarma olo valitsemistaan kasvatuskäytännöistä eikä ole välttämättä ketään kenen kanssa pohtia hyvää tapaa reagoida äkillisesti syntyneeseen hankalaan tilanteeseen.

Lapsen käytökseen liittyvien ongelmien tehokkain hoitomuoto on Käypä hoito suositusten mukaan vanhempien valmentaminen. Vanhempien valmentaminen on tehokasta, koska silloin lapsen arjessa on jatkuvasti käytössä menetelmiä, jotka auttavat lasta toimimaan toivotulla tavalla.

TaitoBoostin myötä sinulle kehittyy vanhempana tunne, että tiedät miten toimia lasten kanssa tilanteessa kuin tilanteessa ja tiedät, että kasvatustyylisi on lapsesi parhaaksi. Boostin aikana hankalat tilanteet ja riidat perheessä myös vähenevät ja perheen ilmapiiri muuttuu myönteiseksi.

TaitoBoostin on kehittänyt kaksi Valviran laillistamaa perheiden kanssa työskentelevää psykologia. Kaikki boostin asiat pohjaavat tutkittuun psykologiseen tietoon siitä, mikä on tehokkain tapa vahvistaa lapsessa toivottua käytöstä ja muuttaa vuorovaikutusta ja perheen ilmapiiriä myönteisemmäksi. Myönteinen kasvatustyyli tukee lapsen itsetuntoa ja kasvattaa lapsesta riittävän tottelevaisen, itsenäisen ja hyvinvoivan yksilön.

Pääset heti käsiksi koko boostin materiaaliin, joka on jaettu kahdeksan viikon osioihin. Viikon teema sisältää tekstiä, videoita ja tehtäviä. Voit käydä boostia suositellussa viikkotahdissa tai oman aikataulusi mukaan. Saat tietoa ja tehtäviä, joiden avulla harjoittelet uusia taitoja myönteisen vuorovaikutuksen tukemiseksi ja positiivisen kasvatuslinjan vahvistamiseksi.

Kurssin käyneet vanhemmat kokevat saaneensa paljon työkaluja vanhemmuuteensa ja kokevat perheen ilmapiirin parantuneen.

Sopiiko tämä boosti minulle?

 • Haluan ymmärtää, mistä myönteinen kasvatustyyli koostuu, miksi se on todettu parhaaksi tavaksi kasvattaa lapsia ja miten sen ottaa käyttöön omassa arjessa.
 • Haluan osata myönteiset kasvatuskeinot, joilla ohjata, tukea ja valmentaa lasta.
 • Haluan vahvistaa omaa itseluottamustani ja varmuuttani vanhempana.
 • Haluan osata säädellä tunteitasi ja pysyä rauhallisena lasteni kanssa.
 • Haluan, että lapseni tottelevat minua.
 • Haluan, että vanhempien välillä on hyvä yhteistyö ja yhteinen kasvatuslinja
 • Haluan vahvistaa parisuhdetta yhteisten tehtävien avulla.
 • Haluan lapseni oppivan ongelmanratkaisutaitoja, joita hän tarvitsee jatkuvasti arkielämässä pärjäämiseen.
 • Haluan vahvistaa ja lähentää suhdettani lapseeni.
 • Haluan perheeseemme toimivat rutiinit ja säännöt.
 • Haluan osata käyttää seuraamuksia rakentavalla tavalla lapseni rikkoessa sääntöjä.
 • Haluan lisää myönteisyyttä omaan vanhemmuuteen, perheeni vuorovaikutukseen ja myös lapseni ajatusmaailmaan.
 • Haluan konkreettiset kasvatuskeinot siihen, miten auttaa lasta käyttäytymään toivotulla tavalla.
 • Haluan ymmärtää lastani paremmin.
 • Haluan, että perheessä riidellään rakentavasti.
 • Haluan osata ratkoa erilaisia vanhemmuuden ongelmatilanteita.
 • Haluan, että perheen ilmapiiri ja kommunikaatio paranee.
 • Haluan vahvistaa lapseni tervettä ja hyvää itsetuntoa.
 • Haluan tukea ja ohjausta kokeneilta perhepsykologeilta minua mietityttäviin asioihin.

Jos vastasit edellä oleviin kohtiin KYLLÄ, boosti sopii sinulle erinomaisesti!

TaitoBoostin jälkeen lapsesi käyttäytyvät useammin toivotulla tavalla. Tiedät, miten toimia haastavissakin kasvatustilanteissa ja pysyt rauhallisena lasten kanssa. Perheen  vuorovaikutus ja ilmapiiri paranee ja yhteishenki vahvistuu. Sinun suhteesi lapsen kanssa lähentyy merkittävästi. Tiedät, miten toimia vanhempana jatkossakin, jotta pääset kasvatustyössäsi haluamiisi tuloksiin. Opit tehokkaat kasvatuskeinot, joita on helppo soveltaa eri elämäntilanteissa.

Boostin sisältö

Saat heti käyttöösi koko materiaalin teksteineen, videoineen ja tehtävineen. Voit käydä materiaalia läpi ehdotetussa järjestyksessä tai sinulle paremmin sopivassa rytmissä.

Valmistautuminen

 • Valmistautumisosiossa tutustut boostin aihealueisiin, luot itsellesi tavoitteet kurssia varten ja teet suunnitelman kurssin käymistä varten.

Viikko 1: Vanhemman ja lapsen suhde

 • Ensimmäisellä viikolla keskitytään vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Tehtävän avulla pohdit vanhemmuustyyliäsi ja tunnistat vanhemmuuteesi vahvuudet ja haasteet. Opit ymmärtämään myös kiintymyssuhteen vaikutuksista vanhemmuuteesi.
 • Toisella oppitunnilla opit, miten lapsen temperamentti vaikuttaa siihen, minkälaisia vanhemmuuskeinoja vanhemmalta tarvitaan. Tehtävän avulla tutustut sekä lapsesi että sinun temperamenttiin.
 • LeikkiBoosti on viikottain toistuva osio, jossa on helppoja ja hauskoja leikki-ideoita vanhemman ja lapsen kahdenkeskisiin hetkiin. LeikkiBoostin tehtävät ovat erityisen hoivaavia ja näin ollen vahvistavat voimakkaasti myönteistä vuorovaikutusta. Tehtävät on jaettu kahteen ikäkategoriaan (2-3 -vuotiaille ja 4- vuotiaasta ylöspäin). Tehtävät on helppo opetella esimerkkivideoilta.
kasvatuskeinot

Viikko 2: Myönteinen vuorovaikutus

 • Toisella viikolla keskitytään myönteiseen vuorovaikutukseen. Opit keinoja, joiden avulla vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsesi kanssa.
 • Toisella oppitunnilla opit tunnesäätelykeinoja, joiden avulla pysyt rauhallisena haastavissakin tilanteissa lastesi kanssa.

Viikko 3: Hyvän huomaaminen

 • Viikolla 3 keskitytään hyvän huomaamiseen, kehuihin ja myönteiseen kannustamiseen. Opit tehokkaat myönteiset kasvatuskeinot, joiden avulla lisätä lapsen toivottua käytöstä. Opit, miten käyttää palkitsemista lapsen motivoimisen tukena.
 • Opit lisäksi käyttämään huomiotta jättämistä tehokkaana kasvatuskeinona. Helpon tehtävän avulla huomaat, mihin lapsesi käytökseen sinun on hyvä reagoida ja millä tavalla

Viikko 4: Meidän perhe

 • Viikolla 4 keskitytään vanhempien keskinäiseen yhteistyöhön. Vanhempien välinen toimiva yhteistyö on lasten kasvattamisessa hyvin tärkeää. Yhteisten tehtävien avulla löydätte yhteisen linjan kasvatukseen ja löydätte tehokkaat kasvatuskeinot toimia lasten kanssa eri tilanteissa.
 • Perheen toimivuuden ja ilmapiirin tärkeimpiä tekijöitä on se, että kaikki perheenjäsenet kokevat tulevansa kuulluiksi tasavertaisesti. Toisella oppitunnilla käydään läpi miten arjessa kuullaan kaikkia ja löydetään yhteisiä toimintatapoja perheeseen.
 • Kolmannella oppitunnilla opit mallin rakentavaan ja myönteiseen riitelyyn, joka ei hajota suhteita vaan luo ymmärrystä ja yhteistyötä.

Viikko 5: Johdonmukaisuus

 • Viikolla 5 keskitytään johdonmukaiseen ja ennakoitavaan arkeenOpit keinoja, jotka auttavat sinua olemaan johdonmukainen lastesi kanssa.
 • Rutiinit ovat lapsiperheissä tärkeitä arjen sujuvoittamiseksi. Toisella oppitunnilla luot toimivia rutiineja teidän perheenne arkeen ja saat vinkkejä rutiinien helpottamiseksi.

Viikko 6: Perheen säännöt

 • Viikolla 6 keskitytään perheen sääntöihin ja seuraamuksiin.
 • Toimivan perhearki lähtee säännöistä, joita kaikki noudattavat. Luot perheeseesi sinun arvomaailmaa heijastavat säännöt, joista sinun on helppo pitää kiinni lasten kanssa.
 • Saat myönteiset ja konkereettiset kasvatuskeinot tilanteisiin, jossa lapsesi rikkovat perheen sääntöjä.

Viikko 7: Ongelmanratkaisu

 • Viikolla 7 opit ongelmanratkaisutaitoja. Helppokäyttöisen työkalun avulla tiedät, miten jatkossa toimia hankalissa tilanteissa lapsen kanssa.
 • Ongelmanratkaisutaidot ovat todella tärkeitä lapsen kehityksen kannalta ja ne esimerkiksi helpottavat kaverisuhteiden luomista ja pärjäämistä koulussa. Toisella oppitunnilla opit selkeitä ja hauskoja tapoja opettaa lapsellesi ongelmanratkaisutaitoja.

Viikko 8: TaitoBoostin kertausta

 • Viikolla 8 kerrataan opittua ja suunnataan tulevaan. Saat jatkoa varten tehokkaan työkalun, jonka avulla pystyt jatkossa ratkaisemaan hankaliakin tilanteita perheessäsi.

Miksi FamilyBoost?

Toivoisitko, ettet joutuisi käyttämään vähää aikaasi hankkimalla tiedonrippeitä lapsen kasvatuksesta ja vanhemmuudesta sieltä täältä, vaan joku olisi koostanut psykologisesta tutkimustiedosta helposti lähestyttävän ja käytännössä toimivaksi todetun paketin?

FamilyBoost on kokeneiden perhepsykologien luoma voimavarapalvelu vanhemmille. Tarjoamme sinulle apua ja tukea vanhemmuuteen nopeasti, edullisesti, luotettavasti ja monipuolisesti. Boostimme on suunniteltu niin, että saat nopeasti tuloksia ja tiedät aina mitä tehdä seuraavaksi, kun noudatat yksinkertaisia ja tehokkaita ohjeitamme.

Työssämme satojen perheiden kanssa olemme huomanneet, että vanhemmille ei ole tarjolla riittävästi nykyaikaisia ja joustavia palveluita. FamilyBoostin boostit ovat helposti ja nopeasti saatavilla ja niiden toimivuuteen voit luottaa. Saat meiltä kaiken tarvittavan tiedon ja tuen, jotta voit olla onnellinen vanhempi! Ja mikä parasta, et joudu olemaan yksin. Perhepsykologit ovat koko ajan tukenasi, olit sitten kotisohvallasi, mummolassa tai kaupassa. Psykologit tukevat sinua tekemään näköisiäsi valintoja ja pääsemään tavoitteisiisi.

Psykologit tukenasi

Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologeja, joiden erityisosaamisaluetta on lapsen kehityksen, vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Julia on kouluttautunut Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmän ohjaajaksi ja trauma- ja kriisityöskentelyyn erikoistuneeksi EMDR-terapeutiksi. Työssään Julia ja Heidi ovat erikoistuneet lasten tunnetaitojen tukemiseen. Lue lisää psykologeista Meistä-sivulta.

Psykologit kulkevat rinnallasi koko valmennuksen ajan, ja voit hyödyntää heidän tukeaan sinulle sopivalta tuntuvalla tavalla. Keskustelet psykologien kanssa yksityisesti kurssisivujen keskustelualueella. Voit kertoa edistymisestäsi tai kysyä mieltä painavista asioista. Mikään asia ei ole niin pieni, ettei siitä voisi keskustella! Kaikki perheet ovat erilaisia ja on järkevää miettiä aina, miten soveltaa uusia asioita juuri omien lasten kohdalla!

Helppokäyttöisyys

 • Boostin käydäksesi sinun ei tarvitse ladata tietokoneellesi tai kännykällesi erillisiä ohjelmia. Materiaaliin ja psykologin vastauspalstalle päästäksesi tarvitset ainoastaan toimivan nettiyhteyden! Voit käydä boostia tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
 • Ostotapahtumassa luot itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset heti kirjautumaan sisään ja aloittamaan!Pääset heti käsiksi koko boostin materiaaliin. 
Voit tutustua innostavaan ja arkea varmasti muuttavaan materiaaliin omalta kotisohvalta sinulle sopivana hetkenä ja asuinpaikasta riippumatta. Et jää haasteidesi kanssa yksin, koska psykologimme haluavat kuulla, mitä teidän perheelle kuuluu!

Maksaminen

 • Voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksu tapahtuu Paytrail Oyj:n kautta.
 • Otamme vastaan myös maksusitoumuksia. Maksajana voi tällöin toimia esimerkiksi kunta tai työnantaja. Katso lisätietoja täältä.
 • Tuotteella on 14 päivän palautusoikeus kurssin ostopäivästä lähtien. Mikäli kurssi ei jostakin syystä sovi sinulle tai et pysty elämäntilanteessasi sittenkään sitoutumaan kurssin suorittamiseen, saat rahasi 14 päivän sisällä takaisin laittamalla viestiä info@familyboost.fi.

Kenelle TaitoBoosti soveltuu?

FamilyBoostin boostit on suunniteltu tavallisille perheille.

Boosti soveltuu kaikille vanhemmille, jotka haluavat muuttaa perheen ilmapiirin myönteiseksi, vahvistaa suhdetta lapseensa ja oppia uudet tehokkaat kasvatuskeinot. Boosti soveltuu yksin- ja yhteishuoltajille sekä yhden ja monen lapsen perheille.

Boosti sopii parhaiten noin 2-12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Boostin asioita voi soveltaa yhden tai useamman lapsen kanssa.

Muistathan, että boosti perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja vanhemman aktiiviseen otteeseen. Joskus on tilanteita, joissa voi tarvita lisätukea FamilyBoostin boostien lisäksi. Voit aina pohtia yhdessä FamilyBoostin psykologien kanssa boostin sopivuutta sinun tilanteeseesi laittamalla meille viestin osoitteeseen info@familyboost.fi.

TaitoBoosti Kevyt

Mitä TaitoBoosti Kevyt -valmennuksen hintaan sisältyy?

 • Laaja materiaali
  • Lukuisia osioita, jotka sisältävät lukumateriaalia, videomateriaalia ja tehtäviä
  • Psykologien suunnittelema askeleittain etenevä ohjelma
 • Puolen vuoden jäsenyys
  • Sinulla on pääsy kurssimateriaaliin puolen vuoden ajan. Voit tutustua materiaaliin omassa tahdissasi sekä palata osioihin vielä kurssin käytyäsikin.
 • Uutta! Olemme huomanneet, että monet asiakkaistamme työskentelevät boostilla mieluiten itsenäisesti eivätkä halua hyödyntää psykologin tukea. Haluamme nyt tarjota itsenäistä työskentelyä suosiville vanhemmille edullisemman tavan osallistua boostille ilman psykologin tukea.
+ Upea extra: Boosti on täynnä helppoja ja hauskoja leikkivinkkejä, joita demonstroivat videoilla suloiset lapsiavustajamme. Yhteiset mukavat leikkihetket vahvistavat vanhemman ja lapsen suhdetta niin voimakkaasti, että yhteistyö myös muilla arjen alueilla alkaa sujua!

Valitse TaitoBoosti Kevyt, kun kaipaat nopeasti ja helposti konkreettisia myönteisiä kasvatuskeinoja arkeen.

TaitoBoosti Plus

Mitä TaitoBoosti Plus -valmennuksen hintaan sisältyy?

 • Laaja materiaali
  • Lukuisia osioita, jotka sisältävät lukumateriaalia, videomateriaalia ja tehtäviä
  • Psykologien suunnittelema askeleittain etenevä ohjelma
 • Psykologin henkilökohtainen tuki
  • Henkilökohtainen keskusteluyhteys perhepsykologin kanssa.
  • Voit käydä keskustelua psykologin kanssa helposti samaan aikaan, kun tutustut boostin materiaaliin!
  • FamilyBoostin psykologit noudattavat psykologin ammattieettisiä periaatteita. Psykologit pitävät salassa yksityiskeskustelussa saadut luottamukselliset tiedot. Tutustu psykologin ammattieettisiin periaatteisiin Psykologiliiton sivuilla.
  • Psykologit vastaavat kysymyksiisi ja tsemppaavat sinua pääsemään tavoitteisiisi!
 • Puolen vuoden jäsenyys
  • Sinulla on pääsy kurssimateriaaliin ja psykologin tukeen puolen vuoden ajan. Voit tutustua materiaaliin omassa tahdissasi sekä palata osioihin vielä kurssin käytyäsikin.
+ Upea extra: Boosti on täynnä helppoja ja hauskoja leikkivinkkejä, joita demonstroivat videoilla suloiset lapsiavustajamme. Yhteiset mukavat leikkihetket vahvistavat vanhemman ja lapsen suhdetta niin voimakkaasti, että yhteistyö myös muilla arjen alueilla alkaa sujua!

Psykologit kulkevat rinnallasi koko boostin ajan, ja voit hyödyntää heidän tukeaan sinulle sopivalta tuntuvalla tavalla. Keskustelet psykologien kanssa yksityisesti boostin Psykologin tuki -keskustelualueella. Voit kertoa edistymisestäsi tai kysyä mieltä painavista asioista. Mikään asia ei ole niin pieni, ettei siitä voisi keskustella! Kaikki perheet ovat erilaisia ja on järkevää miettiä aina, miten soveltaa uusia asioita juuri omien lasten kohdalla!

Valitse TaitoBoosti Plus, kun kaipaat kattavan ohjelman lisäksi myös psykologin henkilökohtaista tukea.

Kokemuksia TaitoBoostista

Pidin eniten TaitoBoostilla...
 • Teoria ja konkreettiset keinot sopivassa suhteessa. Se, että keinot olivat oikeasti konkreettisia! Esim. seuraamuspolku.
 • Kurssi oli selkeä ja johdonmukainen ja yhteydenpito psykologeihin helppoa. Kurssin sisällössä itseäni miellytti erityisesti lapsilähtöisyys, myönteisen vuorovaikutuksen ja hyvän huomaamisen korostaminen.
 • Huomata oma kasvatustyyli, huomata jokaisen tempperamentti, keinoja selvitä vaikeista tilanteista.
 • Kurssi oli hyvin rakennettu kokonaisuus. Itse koin erityisen tärkeäksi psykologin tuen. Kirjoittamalla vastauksia kysymyksiin työstin samalla itse mielessäni oppimaani ja ongelmiani. Psykologien vastaukset antoivat taas lisää mietittävää / tukea omille ajatuksille.
 • Voin lämpimästi suositella TaitoBoostia! Kurssilla korostettiin lapsilähtöisyyttä ja myönteisyyttä ja se antoi paljon ajateltavaa ja hyödyllisiä työkaluja arjen sujumiseen. Yhteydenpito psykologeihin oli myös helppoa. Koen perheen ilmapiirin kohentuneen kurssin myötä, kiitos paljon!
 • Kävin TaitoBoosti-kurssin ja olen lukenut lisäksi blogia. Tykkään! Sopivasti psykologista taustatietoa, mutta tavallisten ihmisten kielellä. Paljon konkreettisia ja toimivia keinoja avuksi arkeen! Tosi kannustavat ja mukavat psykologit vetämässä kurssia. Kiitos! Tästä oli iso apu meidän perheelle!

Vastaukset on kerätty palautelomakkeella boostiin osallistuneilta asiakkailta.

Kysymyksiä TaitoBoostista?

Laitathan kysymyksesi meille osoitteeseen info@familyboost.fi. Kerromme mielellämme lisää! Katso myös Usein kysytyt kysymykset!

Aloita myönteinen muutos perheessä jo tänään!

Tutustu myös kattavaan materiaalipankkiimme!

Materiaalipankki | FamilyBoost