Riittävän hyvää vanhemmuutta etsimässä

with Ei kommentteja

Riittävän hyvä vanhemmuus

Riittävän hyvä vanhemmuus, mitä se on? Todella moni vanhempi kokee vanhempana olemisen aika vaikeana, eikä ihme: lapsen kasvatuksesta ei valintoja ja vastuuntunnetta puutu! Suurin osa (jopa yli 80 %!) vanhemmista on huolissaan vähintään yhdestä vanhemmuuteen tai lapsen kasvatukseen liittyvästä asiasta. Tavallisimmin huolta aiheuttaa vanhemman jaksaminen.

Riittävän hyvää vanhemmuutta

Suomen neuvolapalvelut tavoittavat suurimman osan Suomessa asuvista. Myöhemmin kouluterveydenhuolto seuraa lapsen kasvua ja kehitystä. Moni vanhempi kokeekin, että lapsen fyysiseen terveyteen sekä kehityksellisiin pulmiin (esimerkiksi oppimisvaikeuden tai kehitysviiveen arviointiin) on tarjolla hyvin apua. Kuitenkin lapsen tunne-elämän pulmien ja vanhemmuuden taitoja koskevien kysymysten kanssa moni vanhempi kokee jäävänsä yksin. (LähdeTHL:n tutkimus, 2011).

Moni vanhempi toivoo saavansa selkeät ohjeet siihen, miten olla hyvä vanhempi. Tämä on äärimmäisen ymmärrettävä toive. Monessa asiassa vinkit ovatkin hyödyllisiä ja niiden avulla päästään eteen päin. Todella usein tilanne kuitenkin on se, ettei vanhemmuuteen tai lapsen kasvatukseen oikein voi antaa selkeitä toimintamalleja. Hyvin harvasta asiasta (ääripäät toki poislukien) voi suoraan sanoa, että toimit nyt oikein tai väärin. Ihmisen tunne-elämän kehittyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat lukuisat kokemukset elämän varrella.

Toisaalta tämä on myös lohdullinen ajatus. Lopulta sillä, miten tietyssä tilanteessa lapsen kanssa toimit, on aika vähän merkitystä lapsen kokonaiskehityksen kannalta. Olennaista on siis löytää kuhunkin tilanteeseen sellainen toimintatapa, joka sopii juuri sinun perheellesi. Sinun ei tarvitse yrittää olla täydellinen oppikirjavanhempi. Pohdi sen sijaan, mitä sinun kohdallasi tarkoittaisi riittävän hyvä vanhemmuusMitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä yksinkertaisemmilla asioilla pärjää. Riittävä ravinto, riittävä lepo, riittävä hoiva – niillä pääsee jo pitkälle!

Minkälaisesta tuesta vanhemmat hyötyvät?

Minkälaisesta tuesta vanhemmat sitten hyötyisivät? Kiintymys lapseen sekä luottamus omiin vanhemmuuden taitoihin ovat tärkeitä avaimia vanhempana jaksamiseen. Myös ulkopuoliset seikat vaikuttavat – miten hyvin perheen toimeentulo on turvattu, mikä on parisuhteen tola, miten kotityöt on jaettu perheessä? Minkälaista lastenhoitoapua ja vertaistukea on saatavilla?

Myös riittävä asianmukainen tieto lapsen kehityksestä sekä ulkopuolisen avun hakeminen tarvittaessa ovat keskeisiä elementtejä. Kynnys ulkopuolisen avun hakemiseen perhetilanteeseen tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä saattaa olla korkea. Kannustamme sinua hakemaan aina apua silloin, kun sinusta tuntuu, etteivät omat keinosi riitä!

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php