Miten kirjojen avulla voi opettaa tunnetaitoja?

with Ei kommentteja

Kun tunnetaitojen opettamisen tärkeys on viime vuosina noussut pinnalle, on myös herännyt kysymyksiä siitä, miten tunnetaitoja voi opettaa. Tänään Hesarissa pohdittiin lastenkirjallisuuden roolia tunnetaitojen opettamisessa.

opettaa tunnetaitoja

Millaiset lastenkirjat opettavat tunnetaitoja?

Kaikki lastenkirjat opettavat tunteista, sillä tarinaa lukiessa lapsi voi syventyä erilaisiin kokemusmaailmoihin ja asettua toisen saappaisiin turvallisesti kotisohvallaan. Juuri tämä toisen tunteisiin ja toimintaan eläytyminen opettaa lapselle empatiaa, jonka kehittyminen on yksi tunneälyn kulmakivistä. Kirjoja lukemalla lapsen kielitaito kehittyy ja muun muassa tunnesanastoa kertyy; mitä tarkoittaa jännittynyt, innostunut, ahdistunut, onnellinen?

Lasten kannalta on hyödyllistä, että tunnekeskeistä puhetta tulee monesta lähteestä, esimerkiksi vanhempien kanssa keskustelujen lisäksi juurikin kirjoista. Mitä enemmän tunteista puhuu, sitä tutummiksi ne tulevat!

Tunnekasvatukseen keskittyneillä täsmäkirjoilla on kuitenkin oma tärkeä paikkansa lastenkirjallisuudessa. Niiden avulla lapsi voi sukeltaa vielä syvemmälle tutkimaan erilaisia tunteita, peilaamaan tarinoita omaan elämäänsä ja oppia tunnetaitojen kannalta tärkeitä käsitteitä ja esimerkiksi konkreettisia tunnesäätelykeinoja.

Olemme saaneet paljon palautetta siitä, että Fanni-kirjojen avulla lapsi on alkanut puhua itselleen vaikeista tunnekokemuksista, koska on saanut kirjoista ymmärrystä omaan toimintaansa sekä sanoja käyttöönsä.

Lapsi on alkanut puhua ”tunnemöykyistään” ja keksinyt niille nimiä vanhempien avulla. Lapsi on piirtänyt tunnelämpömittarin tai kertonut joutuneensa riidan aikana ”punaiselle alueelle mittarissa”.  

Se onkin yksi tunnekirjallisuuden hienommista puolista; lapsi  ja aikuinen saavat heti käyttöönsä uusia käsitteitä, joiden avulla joskus abstrakteistakin tunnetaidoista puhuminen helpottuu.

Lapsillekin voi ja kannattaa puhua asioista oikeilla nimillä, jotta he saavat hallinnan tunteen omaan elämäänsä. Lapsille voi ja kannattaa siis puhua myös suoraan siitä, mitä tunteet ovat, mikä niiden tehtävä on, miten niitä säädellään ja miksi niitä kannattaa säädellä.

opettaa tunnetaitoja

Miksi lastenkirjallisuus on hyvä tapa opettaa tunnetaitoja?

Kirja on tuttu väline sekä aikuisille että lapsille. Se on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla. Ylipäänsä lukemisella on lukuisia hyötyjä lapsen kehitykselle sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutukselle.

Lastenkirjallisuus luo loistavan väylän opettaa tunnetaitoja, sillä tarinat, mielikuvitus ja leikki on lapselle kaikista luontevin ja mieluisin tapa oppia uutta.

Lisäksi tarinan äärelle aikuinen ja lapsi syventyvät yhdessä ihmettelemään uutta ja silloin oppiminen tapahtuu tämän jaetun yhteisen kokemuksen kautta, sen sijaan, että aikuinen ikäänkuin opettamalla opettaisi lasta.

Kirjasta lapsi saa nopeasti kuvan tunnekokemusten monimuotoisuudesta. Tarinan hyötynä on myös se, että voidaan jutella kirjan hahmoista, joihin lapsi löytää samaistumispintaa. Ei siis välttämättä tarvitse puhua omista tunteista, joita voi olla vaikea tarkastella objektiivisesti. Tarinoiden kautta ilmiöitä voidaan tarkastella välimatkan päästä.

Monen lapsen kohdalla on mielekkäämpää käsitellä asioita vähän etäämmältä, sillä esimerkiksi se, että vihaisena tulee lyötyä kaveria, voi aiheuttaa lapsessa häpeää ja vastustusta keskustella omista tunnekokemuksista.

Mikä hyöty lasten tunnekirjallisuudesta on aikuiselle?

Tunteet ovat olleet tutkimuksen kohteena vasta verrattain vähän aikaa ja tunnepainoista keskustelua ei parikymmentä vuotta sitten oikein ollut. Vaikka nykyvanhemmat tietävät tunnekasvatuksen tärkeyden, heillä ei ole omakohtaista kokemusta siitä, miten tunnetaitoja lapsena harjoitellaan. Sen vuoksi monet vanhemmat voivat kokea paineita ja riittämättömyyttä tunnekasvatukseen liittyen; miten tunnetaitoja oikein pitäisi lapselle opettaa ja mitä tunnetaidot oikeastaan edes tarkoittaa?

Vaikka toki monista tarinoista lapsi voi oppia tunteista, halusimme tehdä tunnetaitojen harjoittelemisen ja opettamisen myös aikuiselle niin helpoksi kuin mahdollista. Fanni-kirjoissa on se erityinen hyöty, että aikuisen ei tarvitse kuin lukea lapsen kanssa kirjaa yhdessä.

Aikuisen ei siis tarvitse “ottaa asioita puheeksi” vaan keskustelu arjen kannalta tärkeistä tunneasioista syntyy luontevasti tarinan pohjalta. Lapsi oppii tarinan avulla konkreettisia hyväksi todettuja tunnetaitoja, joita voi heti alkaa soveltaa omassa arjessa. Tunnetaitojen harjoittelua voi myös tehostaa tekemällä yhdessä kirjan tehtäviä.

Lisäksi aikuinen saa hyödyllisiä työkaluja tunnekasvatukseen kirjojen lopussa olevaa tieto-osioita lukiessaan. Moni vanhempi on kertonut, että oppii kirjoista myös itse tunnetaitoja. Tunnetaitojen opettaminen voi siis parhaimmillaan olla lapsen ja vanhemman yhteinen projekti. Ei ole asetelmaa, jossa aikuinen opettaa ja lapsi on opetettava, vaan molemmat paneutuvat yhdessä ihmettelemään uuden asian äärelle. Tämä on myös lapselle todella motivoivaa.

opettaa tunnetaitoja

Mikä hyöty tunnekirjallisuudesta on lapselle?

Meistä on erityisen tärkeää, että tunnetaitoja harjoitellessa lasta puhutellaan myös suoraan. Voimakkaat ja vaikeat tunnekokemukset kuitenkin ovat lapsen omia kokemuksia ja hän kantaa toiminnastaan itse huolta ja vastuuta. Tunteet voivat tuntua lapsen näkökulmasta hyvin pelottavilta ja vierailta; kehon toiminta muuttuu ja kielteiset ajatukset ohjaavat lasta toimimaan ikävällä tavalla muita kohtaan. Lapsi voi kokea tunteidensa vuoksi, että hän ei hallitse itseään ja kokea olevansa huono.

Kun lapselle annetaan tietoa tunteista, koko lapsen kokema tunteiden kirjo normalisoituu lapsen silmissä; tällaisia tunteet ovat ja niitä on muillakin! 

Lapsi saa myös käyttöönsä uusia keinoja, joita voi käyttää tunnekäsittelyn apuna. Tämä kaikki luo lapselle hallinnan tunnetta; minä osaan ja pystyn! 

Tällainen pystyvyyden kokemus on tärkeä hyvän itsetunnon rakentumisen kannalta. Kun lapsi kokee, että hän pystyy hallitsemaan omaa toimintaansa tilanteessa kuin tilanteessa, tunteet muuttuvat häpeää aiheuttavista pirulaisista lapsen apulaisiksi. Tunteitaan kuuntelemalla lapsi pystyy saavuttamaan tavoitteitaan ja voimaan hyvin.

Saamamme palautteen perusteella, lapset ovat todella kiinnostuneita ja innostuneita tunteista. Tämä on kovin ymmärrettävää, kokevathan kaikki erilaisia tunteita joka päivä! Sekä vanhemmat että lasten kanssa työskentelevät ovat löytäneet Fanni-kirjat, mistä olemme erityisen iloisia. On ymmärretty, että näiden taitojen harjoittelemisesta tosiaan hyötyy ihan jokainen lapsi!

Yhteenvetona voi siis todeta jälleen kerran, että lukeminen kannattaa! 😉

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa. Seuraa myös Fannia Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

Harjoitelkaa tunnetaitoja Fanni-tunnetaitosarjan avulla!

 

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php