Tunnetaidot: mitä ne ovat ja miksi niitä täytyy harjoitella?

with Ei kommentteja

Haluatko opettaa lapsellesi tunnetaitoja?

Tunnetaidot ja niiden oppiminen on viime vuosien aikana alettu ymmärtää tärkeänä osana lapsen kehitystä. Tunnetaidot vaikuttavat monella elämän osa-alueella.

Kun ihminen osaa ilmaista tunteitaan rakentavalla tavalla, hänen on mahdollista luoda pitkäkestoisia sosiaalisia suhteita. Myös kouluoppiminen vaatii tunnetaitoja: on osattava mm. rauhoittaa itsensä, jotta pystyy keskittymään opiskeluun.

Sosiaalisen ja akateemisen pärjäämisen lisäksi tunnetaidot ovat tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ihminen, joka pystyy ilmaisemaan, käsittelemään ja säätelemään tunteitaan ei mene täysin tolaltaan pienistä vastoinkäymisistä, vaan on joustava ja palautuu takaiskuista nopeammin. Hyvät tunnetaidot mahdollistavat sen, että omat tarpeet tulevat kuulluksi ja tyydytetyksi.

Tutkimusten mukaan lapset, joilla on hyvät tunnetaidot pysyvät muita lapsia myös fyysisesti terveempinä!

Tunnetaidot ja niiden harjoitteleminen
Hyvät tunnetaidot pitävät lapsen fyysisesti ja psyykkisesti terveenä.

Mitä ovat tunnetaidot ja miten ne kehittyvät?

Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan tunnetaidoista? Tunnetaidot on laaja ja osittain epämääräinenkin käsite, jolla kuvataan erilaisia tunteisiin liittyviä taitoja. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kun ihmisellä on riittävän hyvät tunnetaidot, hän ei joudu pulaan tunteidensa vuoksi.

Muut eivät siis esimerkiksi vieroksu häntä voimakkaiden raivonpurkausten vuoksi eikä hän jätä menemättä paikkoihin jännittämisen vuoksi. Tunnetaitojen ei luonnollisestikaan tarvitse olla huippuun asti hiotut: jokainen joutuu joskus hämilleen tunteiden vuoksi esimerkiksi yllättävissä tilanteissa. Kun tunnetaidot ovat riittävän hyvät, tunteiden kanssa pärjää ja niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Arjessa ehkä näkyvin tunnetaitojen osanen on tunteidensäätely. Tunteidensäätelyllä tarkoitetaan nimensä mukaisesti tunteen voimakkuuden säätelemistä siten, että tunteet eivät täysin hallitse ihmisen käytöstä.

Esimerkiksi äärimmäisen vihaisena ollessaan joku saattaa lähteä ovet paukkuen, jottei satuttaisi toista. Tai kauhuelokuvaa katsoessa joku laittaa silmät kiinni, jos kohtaus on liian jännittävä. Joku taas saattaa illalla tehdä rentoutusharjoituksia, jotta saisi rauhoitettua levottoman ja äreän mielensä.

Tunteidensäätelykeinot ovat osittain tiedostamattomia. Emme siis pysty nimeämään jokaista käyttämäämme tunteidensäätelykeinoa. Meidän on kuitenkin mahdollista tietoisesti harjoitella erilaisia keinoja säädellä tunteita ja usein silloin, kun lapsi vasta harjoittelee tunteidensäätelyä, on hyödyllistä tehdä säätelykeinoista tietoisia. Näin lapsen on mahdollista harjoitella konkreettisesti tätä melko abstraktia asiaa.

Kaikki hyötyvät tunnetaitojen harjoittelusta

Jokainen oppii pärjäämään tunteiden kanssa omalla tyylillään, vaikka tunnetaitoja ei erityisesti harjoittelisi. Joskus omaksutut tunteidensäätelytavat voivat olla kuitenkin lapselle haitallisia, esimerkiksi, jos hän oppii purkamaan tunteensa huutamalla muille ilkeästi.

Lapsi oppii tunnetaitoja samalla tavalla kuin muitakin taitoja: vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vauvasta lähtien lapsi tarkkailee ympärillä olevien ihmisten reaktioita tunteita herättävissä tilanteissa. Kun jotakin vauvalle yllättävää tapahtuu, hän katsoo vanhempiensa kasvoista, miten uuteen asiaan tulisi reagoida.

Pieni lapsi on oman tunteidensäätelynsä kanssa vielä paljon aikuisen varassa: aikuisen rauhoittava läsnäolo rauhoittaa myös pelästyneen / kiukkuisen / surullisen lapsen. Kun lapsi kasvaa, hän oppii pikkuhiljaa säätelemään tunteita itsenäisemmin.

Tunnetaitojen vahvistamisesta ei ole haittaa kenellekään. Jotkut kuitenkin tarvitsevat enemmän harjoitusta tunnetaidot oppiakseen. Toisille tunteidensäätely taas on helpompaa.

Siihen, miten hitaasti tai nopeasti lapsi oppii tunnetaitoja, vaikuttaa muun muassa lapsen temperamentti: Kokeeko lapsi luonnostaan tunteet voimakkaina tai onko hän temperamentiltaan nopea, jolloin tunteetkin heilahtavat nopeasti ”nollasta sataan”. Tai onko lapsi temperamentiltaan herkkä, jolloin tunteet syttyvät herkemmin kuin muilla.

Muista, että jokainen lapsi voi oppia riittävän hyvät tunnetaidot! Joillekin niiden harjoitteleminen vain vie enemmän aikaa. Vanhempi ei voi muuttaa lapsen temperamenttia, mutta vanhempi voi auttaa lasta tunnetaitojen oppimisessa monella muulla tavalla.

Moni vanhempi kokee neuvottomuutta lapsen voimakkaiden tunnereaktioiden edessä, eikä mikään ihme! Tunnekuohut, kuten raivokohtaukset, saattavat olla todella uuvuttavia, ja vanhempi saattaa kokea, ettei mikään, mitä hän tekee, vie tilannetta eteenpäin.

Silloin, kun lapsen tunnetaidot ovat vasta kehittymässä ja lapsen tunnekuohut kuormittavat perheen arkea, voi olla hyödyllistä hakea ulkopuolista apua ja pysähtyä pohtimaan, miten helpottaa perheen arkea.

Sen lisäksi, että raivarit tai lamaannuksen hetket ovat haastavia vanhemmalle, ne ovat raskaita myös lapselle. Moni tunnetaitojen kanssa kamppaileva lapsi saa negatiivista palautetta ympäristöltään ja tavallisesti uhmaiän ylittänyt lapsi tuntee myös häpeää voimakkaista ja hallitsemattomista tunteistaan. Kun vanhempi hakee perheelle apua tunnetaitojen harjoitteluun, hän viestittää samalla lapselle, ettei tämä ole voimakkaiden tunteidensa kanssa yksin, ja vanhempi on hänen puolellaan.

Kun lapsi kokee itse hallitsevansa tunteitaan, hänen on helpompi toimia muiden kanssa, sillä myös ympäristön suhtautuminen lapseen tavallisesti muuttuu. Parhaimmillaan tunnetaitojen harjoitteleminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja parantaa perheenne ilmapiiriä ja kaikkien jaksamista.

Ensimmäinen askel tunnetaitojen harjoittelemisessa on tunteiden tunnistaminen!

 

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

***

Harjoittele tunnetaitoja Fanni-tunnetaitosarjan avulla!

Fanni-tunnetaitosarjan tuotteet on suunnattu vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Fanni-kirjojen tarinat sopivat parhaiten noin 4-7-vuotiaille lapsille. Kirjojen tarinat ja aikuisille suunnattu tieto-osio pureutuvat jokaisen tarvitsemiin käytännön tunnetaitoihin askel askeleelta. Fannin ja ystävysten kanssa tunnetaitojen oppiminen on helppoa ja hauskaa!

Lue myös nämä artikkelit tunnetaidoista:

Tunnekortit arkikeskustelun avuksi

Tunteiden tunnistaminen tuo onnen!

Värityskirja, joka saa sinut liikuttumaan!

Esittelyssä Jukka Hukka-kirjasarja

Pettymyksen sietäminen – tunnetaitojen harjoittelua
Inside Out – Seikkailu mielen sopukoissa

 

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php