Tunnetaidot: mitä ne ovat ja miksi niitä täytyy harjoitella?

with Ei kommentteja

Haluatko opettaa lapsellesi tunnetaitoja?

Tunnetaidot ja niiden oppiminen on viime vuosien aikana alettu ymmärtää tärkeänä osana lapsen kehitystä. Tunnetaidot vaikuttavat monella elämän osa-alueella.

Kun ihminen osaa ilmaista tunteitaan rakentavalla tavalla, hänen on mahdollista luoda pitkäkestoisia sosiaalisia suhteita. Myös kouluoppiminen vaatii tunnetaitoja: on osattava mm. rauhoittaa itsensä, jotta pystyy keskittymään opiskeluun.

Sosiaalisen ja akateemisen pärjäämisen lisäksi tunnetaidot ovat tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ihminen, joka pystyy ilmaisemaan, käsittelemään ja säätelemään tunteitaan ei mene täysin tolaltaan pienistä vastoinkäymisistä, vaan on joustava ja palautuu takaiskuista nopeammin. Hyvät tunnetaidot mahdollistavat sen, että omat tarpeet tulevat kuulluksi ja tyydytetyksi.

Tutkimusten mukaan lapset, joilla on hyvät tunnetaidot pysyvät muita lapsia myös fyysisesti terveempinä!

Tunnetaidot ja niiden harjoitteleminen
Hyvät tunnetaidot pitävät lapsen fyysisesti ja psyykkisesti terveenä.

Mitä ovat tunnetaidot ja miten ne kehittyvät?

Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan tunnetaidoista? Tunnetaidot on laaja ja osittain epämääräinenkin käsite, jolla kuvataan erilaisia tunteisiin liittyviä taitoja. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kun ihmisellä on riittävän hyvät tunnetaidot, hän ei joudu pulaan tunteidensa vuoksi.

Muut eivät siis esimerkiksi vieroksu häntä voimakkaiden raivonpurkausten vuoksi eikä hän jätä menemättä paikkoihin jännittämisen vuoksi. Tunnetaitojen ei luonnollisestikaan tarvitse olla huippuun asti hiotut: jokainen joutuu joskus hämilleen tunteiden vuoksi esimerkiksi yllättävissä tilanteissa. Kun tunnetaidot ovat riittävän hyvät, tunteiden kanssa pärjää ja niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Arjessa ehkä näkyvin tunnetaitojen osanen on tunteidensäätely. Tunteidensäätelyllä tarkoitetaan nimensä mukaisesti tunteen voimakkuuden säätelemistä siten, että tunteet eivät täysin hallitse ihmisen käytöstä.

Esimerkiksi äärimmäisen vihaisena ollessaan joku saattaa lähteä ovet paukkuen, jottei satuttaisi toista. Tai kauhuelokuvaa katsoessa joku laittaa silmät kiinni, jos kohtaus on liian jännittävä. Joku taas saattaa illalla tehdä rentoutusharjoituksia, jotta saisi rauhoitettua levottoman ja äreän mielensä.

Tunteidensäätelykeinot ovat osittain tiedostamattomia. Emme siis pysty nimeämään jokaista käyttämäämme tunteidensäätelykeinoa. Meidän on kuitenkin mahdollista tietoisesti harjoitella erilaisia keinoja säädellä tunteita ja usein silloin, kun lapsi vasta harjoittelee tunteidensäätelyä, on hyödyllistä tehdä säätelykeinoista tietoisia. Näin lapsen on mahdollista harjoitella konkreettisesti tätä melko abstraktia asiaa.

Kaikki hyötyvät tunnetaitojen harjoittelusta

Jokainen oppii pärjäämään tunteiden kanssa omalla tyylillään, vaikka tunnetaitoja ei erityisesti harjoittelisi. Joskus omaksutut tunteidensäätelytavat voivat olla kuitenkin lapselle haitallisia, esimerkiksi, jos hän oppii purkamaan tunteensa huutamalla muille ilkeästi.

Lapsi oppii tunnetaitoja samalla tavalla kuin muitakin taitoja: vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vauvasta lähtien lapsi tarkkailee ympärillä olevien ihmisten reaktioita tunteita herättävissä tilanteissa. Kun jotakin vauvalle yllättävää tapahtuu, hän katsoo vanhempiensa kasvoista, miten uuteen asiaan tulisi reagoida.

Pieni lapsi on oman tunteidensäätelynsä kanssa vielä paljon aikuisen varassa: aikuisen rauhoittava läsnäolo rauhoittaa myös pelästyneen / kiukkuisen / surullisen lapsen. Kun lapsi kasvaa, hän oppii pikkuhiljaa säätelemään tunteita itsenäisemmin.

Tunnetaitojen vahvistamisesta ei ole haittaa kenellekään. Jotkut kuitenkin tarvitsevat enemmän harjoitusta tunnetaidot oppiakseen. Toisille tunteidensäätely taas on helpompaa.

Siihen, miten hitaasti tai nopeasti lapsi oppii tunnetaitoja, vaikuttaa muun muassa lapsen temperamentti: Kokeeko lapsi luonnostaan tunteet voimakkaina tai onko hän temperamentiltaan nopea, jolloin tunteetkin heilahtavat nopeasti ”nollasta sataan”. Tai onko lapsi temperamentiltaan herkkä, jolloin tunteet syttyvät herkemmin kuin muilla.

Muista, että jokainen lapsi voi oppia riittävän hyvät tunnetaidot! Joillekin niiden harjoitteleminen vain vie enemmän aikaa. Vanhempi ei voi muuttaa lapsen temperamenttia, mutta vanhempi voi auttaa lasta tunnetaitojen oppimisessa monella muulla tavalla.

TunneBoosti-verkkovalmennus

Kokeneiden perhepsykologien suunnittelema TunneBoosti-verkkokurssikokonaisuus keskittyy nimenomaan tunnetaitojen opettamiseen lapselle. Kokemuksen mukaan lapsi voi nopeasti omaksua rakentavia tapoja säädellä tunteitaan, kun niitä harjoitellaan vanhemman kanssa kotona verkkokurssin avulla!

Miksi tunnetaitojen harjoittelemiseen kannattaa hakea tukea?

Moni vanhempi kokee neuvottomuutta lapsen voimakkaiden tunnereaktioiden edessä, eikä mikään ihme! Tunnekuohut, kuten raivokohtaukset, saattavat olla todella uuvuttavia, ja vanhempi saattaa kokea, ettei mikään, mitä hän tekee, vie tilannetta eteenpäin.

Silloin, kun lapsen tunnetaidot ovat vasta kehittymässä ja lapsen tunnekuohut kuormittavat perheen arkea, voi olla hyödyllistä hakea ulkopuolista apua ja pysähtyä pohtimaan, miten helpottaa perheen arkea.

Sen lisäksi, että raivarit tai lamaannuksen hetket ovat haastavia vanhemmalle, ne ovat raskaita myös lapselle. Moni tunnetaitojen kanssa kamppaileva lapsi saa negatiivista palautetta ympäristöltään ja tavallisesti uhmaiän ylittänyt lapsi tuntee myös häpeää voimakkaista ja hallitsemattomista tunteistaan. Kun vanhempi hakee perheelle apua tunnetaitojen harjoitteluun, hän viestittää samalla lapselle, ettei tämä ole voimakkaiden tunteidensa kanssa yksin, ja vanhempi on hänen puolellaan.

TunneBoosti vie sinulta ja lapseltasi vain muutaman tunnin aikaa viikossa kahden kuukauden ajan. Tällä ajallisesti ja rahallisesti pienellä panostuksella on kuitenkin kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia perheenne arjessa ja lapsesi elämässä.

Kun lapsi kokee itse hallitsevansa tunteitaan, hänen on helpompi toimia muiden kanssa, sillä myös ympäristön suhtautuminen lapseen tavallisesti muuttuu. Parhaimmillaan tunnetaitojen harjoitteleminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja parantaa perheenne ilmapiiriä ja kaikkien jaksamista.

Ensimmäinen askel tunnetaitojen harjoittelemisessa on tunteiden tunnistaminen!

Kenelle TunneBoosti sopii?

TunneBoosti on suunnattu 4-9-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kaikki FamilyBoostin verkkokurssit on suunniteltu tavallisille perheille. Perheellänne ei tarvitse olla isoja ongelmia, jotta voisitte hyötyä TunneBoostista! Toisaalta meillä on kokemusta siitäkin, että vaikeatkin haasteet lapsen kanssa ovat lähteneet nopeasti ratkeamaan kurssin harjoitteiden avulla.

Lapsen kanssa viikoittain tehtävät harjoitukset ovat helposti omaksuttavia, käytännönläheisiä ja hauskoja! Tehtävien rakenne ohjaa teitä siihen, että tunnetaitojen harjoitteleminen on teidän yhteinen projektinne, jolloin lapsikin suhtautuu tehtäviin myönteisemmin. TunneBoostin aikana saat itsekin paljon hyödyllistä tietoa tunteista ja niiden säätelemisestä.

FamilyBoostin verkkovalmennukset ovat nopea ja tehokas tapa hakea apua lapsiperheiden tyypillisiin pulmatilanteisiin. Voit tutustua kurssimateriaaliin juuri silloin kuin sinulle sopii, vaikka omalta kotisohvaltasi ja psykologit ovat koko ajan saatavilla.

Etkö ole varma, sopiiko TunneBoosti teidän perheeseenne? Ota meihin yhteyttä!

Entä jos lapseni on alle 4-vuotias tai yli 9-vuotias?

On tärkeää tiedostaa, että 2-3-vuotiaista lapsista jokaikinen harjoittelee tunnetaitoja. Uhmaikä eli tahtoikä on aivan oma kehitysvaiheensa, jossa lapsi pikkuhiljaa itsenäistyy vanhemmistaan ja harjoittelee oman tahdon ilmaisemista ja testaa omia rajojaan. Vaikka kiukkukohtaukset ja raivarit ovat tässä ikävaiheessa tyypillisiä, eikä niitä voi tai tarvitse täysin välttää, on tärkeää, että sekä vanhempi että lapsi saavat kokemuksen siitä, että vanhemman tuella lapsi rauhoittuu. Tärkeintä on vanhemman rauhallinen läsnäolo tunnekuohujen aikana; syli ja ymmärrys.

TunneBoostin tehtävät soveltuvat 4-9-vuotiaille lapsille. Alle 4-vuotialle tehtävät ovat liian haastavia, ja yli 9-vuotiaille taas hieman liian lapsekkaasti muotoiltu (vaikka samoja taitoja tämän ikäiselle toki voisikin opettaa). Mikäli sinulla on alle 4-vuotias tai yli 9-vuotias lapsi, jonka raivarit tai muut voimakkaat tunnekuohut tekevät arjestanne raskasta, suosittelemme lämpimästi kokeilemaan TaitoBoosti-verkkovalmennusta!

***

Aloittakaa treenit heti! Lue lisää verkkokaupastamme!

TunneBoosti - tunnetaidot vahvemmiksi

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Minkälaiset keinot sinä olet kokenut hyödylliseksi tunnetaitoja opettelevan lapsen kanssa? Kommentoi alle! Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

***

Lue myös nämä artikkelit tunnetaidoista:

Tunnekortit arkikeskustelun avuksi

Tunteiden tunnistaminen tuo onnen!

Värityskirja, joka saa sinut liikuttumaan!

Esittelyssä Jukka Hukka-kirjasarja

Pettymyksen sietäminen – tunnetaitojen harjoittelua
The FamilyBoost suosittelee: Inside Out – Seikkailu mielen sopukoissa

 

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php