Mikä on FamilyBoost?

FamilyBoost on syntynyt tarpeesta olla lapsiperheiden vanhempien tukena juuri silloin, kun he apua kaipaavat.

Vanhemmuus on yksi elämän vaativimmista työtehtävistä. Silti vanhemmat usein kokevat, että tarpeellista tietoa ja tukea ei ole helposti tarjolla. Oletus siitä, että vanhemman tulisi olla valmis kasvatustehtävään jo synnytyslaitoksella luo turhia paineita ja riittämättömyyden tunnetta.

FamilyBoostin ideologian mukaan kukaan vanhempi ei ole valmis. Vanhemmuus on jatkuvaa opettelua ja kehittymistä. Jokaisella vanhemmalla on oma juttunsa, jota ei pysty korvaamaan tai kopioimaan. FamilyBoost haluaa tukea vanhempaa voimaan hyvin, jotta hän voi nauttia perhe-elämästä ja tuntea ylpeyttä siitä, millainen ainutlaatuinen vanhempi on lapsilleen.

Valtaosa suomalaisista vanhemmista toivoo ulkopuolista tukea vanhemmuuteen jossakin vaiheessa lastensa kehitystä. Yleisiä syitä tuen hakemiseen ovat vanhemman väsymys tai halu oppia uusia kasvatuskeinoja, lapsen pelot, kaveripulmat tai käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, sekä vanhempien ero.

Meille on tärkeää, että palvelumme ovat helposti ja nopeasti lapsiperheiden vanhempien saatavilla. Tavoitteenamme on tarjota vanhemmille luotettavaa tietoa ja tukea matalalla kynnyksellä asuinpaikasta riippumatta. Psykologi on heti keskusteluvalmiudessa. Kun apu on oikein ajoitettu, on perheessä mahdollista ottaa nopeitakin askeleita kohti myönteistä arkea ja sujuvaa perhe-elämää!

FamilyBoostin perustajat

FamilyBoostin on perustanut vuonna 2017 kaksi psykologia, jotka ovat työskennelleet pitkään yhdessä ja jakaneet saman arvomaailman niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologeja, joiden erityisosaamisaluetta on lapsen kehityksen, vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Etenkin lapsen tunnetaitojen tukeminen on lähellä Julian ja Heidin sydäntä: Yhdessä he ovat kehittäneet lasten tunnetaitoja vahvistavia valmennuksia perheille, päiväkodeille ja perheneuvoloille. He ovat luoneet muun muassa Fanni-tunnetaitosarjan, TunneBoosti-verkkokurssin ja Ympyräiset tunnetaito-ohjelman, jotta tunnetaitojen harjoitteleminen lasten kanssa olisi mahdollisimman helppoa ja hauskaa.

Julia Pöyhönen

psykologi

Julia Pöyhönen tiesi jo nuorena haluavansa psykologiksi. Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on ollut hänen suurimpia tavoitteitaan. Pian käytännön työn vuonna 2011 aloitettuaan Julia ymmärsi, että paras väylä lasten tukemiseen on olla läsnä heidän vanhempiaan varten ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Hyvinvoiva perhe lähtee hyvinvoivista vanhemmista, joilla on riittävän varma olo omasta tyylistään olla vanhempi.

FamilyBoostissa Julia pääsee kulkemaan vanhempien rinnalla pienissä ja isoissa muutosprosesseissa. Hän auttaa vanhempaa löytämään oman tyylin olla vanhempi, omaksumaan toimivia ja myönteisiä kasvatuskeinoja ja saamaan ilon takaisin arkeen. Julia nauttii uuden luomisesta ja oppimisesta. Julia saa kiitosta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta innovatiivisuudestaan ja erityisen empaattisesta tavasta olla läsnä toista varten.

Psykologian maisterin tutkinnon lisäksi Julia on kouluttautunut Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmän ohjaajaksi. Julia on myös trauma- ja kriisityöskentelyyn erikoistunut EMDR-terapeutti. Hän asuu perheineen Helsingissä.

Heidi Livingston

psykologi

Heidi Livingston on työskennellyt psykologina lasten ja perheiden parissa vuodesta 2013. Heidi tukee perheitä rauhallisella, lempeällä ja tarkkanäköisellä otteellaan. Heidi ei pelkää kokeilla uutta ja innostuu uusien työmenetelmien kokeilemisesta. Heidi työskentelee sen eteen, että luotettava, helposti omaksuttava psykologinen tieto olisi kaikkien saatavilla. Hän nauttii kirjoittamisesta ja on saanut runsaasti kiitosta vanhemmilta ja lasten kanssa työskenteleviltä FamilyBoostille tuottamastaan oivaltavasta, lohdullisesta ja informatiivisesta materiaalista. Myönteiset kasvatusmenetelmät, armollisuus itseä kohtaan ja lapsen yksilöllisyyden ymmärtäminen ovat Heidin tärkeitä ohjenuoria vanhemmuuden tukemisessa.

Heidi on valmistunut psykologiksi Helsingin yliopistosta ja työskennellyt monipuolisesti perheiden tukemiseksi Suomessa ja Yhdysvalloissa. Heidi työskentelee lasten terapeuttina Yhdysvalloissa Vermontin osavaltiossa ja kouluttautuu PCIT (parent-child interaction therapy) ja CPP (child-parent psychotherapy) -terapeutiksi. Heidi on saanut lisäkoulutusta mm. vanhemmuuden ja lapsen kehityksen arvioimiseen ja tukemiseen sekä traumatisoituneen lapsen hoitamiseen (ARC malli).

FamilyBoost mediassa

 

Tervetuloa Vanhemmuuden voimalähteelle!

psykologi

Julia Pöyhönen
Psykologian maisteri
Valviran laillistama psykologi
julia@familyboost.fi

Heidi Livingston
Psykologian maisteri
Valviran laillistama psykologi
heidi@familyboost.fi