FamilyBoostin tarina

Vanhemmuus on yksi elämän vaativimmista työtehtävistä. Silti tarpeellista tietoa ja tukea voi olla vaikea löytää, tai vanhempi kokee seikkailevansa vinkkiviidakossa etsimässä vastauksia oman perheensä pulmatilanteisiin. Me FamilyBoostissa uskomme vahvasti, että vanhempi voi hyvin, kun hän voi toteuttaa oman näköistään vanhemmuutta ilman oletusta ahtautua tiettyyn vanhemmuusmuottiin. Jokaisella vanhemmalla on oma juttunsa, jota ei pysty korvaamaan tai kopioimaan. Kaikki perheet ovat omanlaisiaan, eikä ole vain yhtä oikeaa tai hyvää tapaa kasvattaa lapsia.

Psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston perustivat FamilyBoostin vuonna 2017 tavoitteenaan olla lapsiperheiden vanhempien tukena joustavasti juuri silloin, kun he apua kaipaavat. Tämän vuoksi Julia ja Heidi kehittivät FamilyBoostin alkutaipaleella verkkovalmennuksia, jotka toimivat väylänä tarjota vanhemmuuden tukea perheen asuinpaikasta riippumatta.

Sittemmin FamilyBoost on keskittynyt erityisesti lasten tunnetaitojen tukemiseen: Fanni-tunnetaitosarja (Kumma-kustannus) on saanut alkunsa TunneBoosti-verkkokurssista ja on kasvanut nopeasti yhdeksi tämän hetken suosituimmista kotimaisista kirjasarjoista. Yhdessä Ympyräiset-tiimin kanssa Julia ja Heidi ovat luoneet Ympyräiset tunnetaito-ohjelman varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä Tunnetaitojen käsikirjan (Kustannus-Mäkelä).

Perhe- ja yksilötyön ohella Julia ja Heidi kouluttavat ammattilaisia ja vanhempia muun muassa tunnetaitoihin sekä lapsen kehitykseen ja kasvatukseen liittyen. FamilyBoostin Facebook-sivuilla, Materiaalipankissa ja uutiskirjeessä jaetaan tutkitusti tehokasta ja käytännönläheistä tietoa lapsen kasvatuksen tueksi.

Tekijät

FamilyBoostin perustajat Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat psykologeja, jotka ovat työskennelleet pitkään yhdessä ja jakaneet saman arvomaailman niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Heidän erityisosaamisaluettaan on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen, vanhemmuuden, lapsen tunnetaitojen sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Julia Pöyhönen tiesi jo nuorena haluavansa psykologiksi. Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on ollut hänen suurimpia tavoitteitaan. Pian käytännön työn vuonna 2011 aloitettuaan Julia ymmärsi, että paras väylä lasten tukemiseen on olla läsnä heidän vanhempiaan varten ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Hyvinvoiva perhe lähtee hyvinvoivista vanhemmista, joilla on riittävän varma olo omasta tyylistään olla vanhempi.

Julia nauttii, kun pääsee kulkemaan vanhempien rinnalla pienissä ja isoissa muutosprosesseissa. Hän on taitava auttamaan vanhempaa löytämään oman tyylin olla vanhempi, omaksumaan toimivia ja myönteisiä kasvatuskeinoja ja saamaan ilon takaisin arkeen. Julia nauttii uuden luomisesta ja oppimisesta. Julia saa kiitosta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta innovatiivisuudestaan ja erityisen empaattisesta tavasta olla läsnä toista varten.

Psykologian maisterin tutkinnon lisäksi Julia on kouluttautunut Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmän ohjaajaksi. Julia on myös trauma- ja kriisityöskentelyyn erikoistunut EMDR-terapeutti. Hän asuu perheineen Helsingissä.

Heidi Livingston on työskennellyt psykologina lasten ja perheiden parissa vuodesta 2013. Heidi tukee perheitä rauhallisella, lempeällä ja tarkkanäköisellä otteellaan. Heidi ei pelkää kokeilla uutta ja innostuu uusien työmenetelmien kokeilemisesta. Heidi työskentelee sen eteen, että luotettava, helposti omaksuttava psykologinen tieto olisi kaikkien saatavilla. Hän nauttii kirjoittamisesta ja on saanut runsaasti kiitosta vanhemmilta ja lasten kanssa työskenteleviltä FamilyBoostille tuottamastaan oivaltavasta, lohdullisesta ja informatiivisesta materiaalista. Myönteiset kasvatusmenetelmät, armollisuus itseä kohtaan ja lapsen yksilöllisyyden ymmärtäminen ovat hänelle tärkeitä ohjenuoria perheiden kanssa työskentelyssä.

Heidi on valmistunut psykologiksi Helsingin yliopistosta ja työskennellyt monipuolisesti perheiden tukemiseksi Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Heidi työskentelee lasten terapeuttina Yhdysvalloissa Vermontin osavaltiossa ja kouluttautuu PCIT (parent-child interaction therapy) -terapeutiksi. Heidi on saanut lisäkoulutusta mm. vanhemmuuden ja lapsen kehityksen arvioimiseen ja tukemiseen sekä traumatisoituneen lapsen hoitamiseen (ARC malli).

Ota yhteyttä

Fanni Emotions Oy
PL 150
00811 Helsinki

info@familyboost.fi

Julia Pöyhönen: julia@familyboost.fi
Heidi Livingston: heidi@familyboost.fi