Lapsen kielen kehitys ja vinkit vanhemmalle

with Ei kommentteja

Lapsi oppii kaikki tarvitsemansa taidot vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kielen kehitys on yksi selkeimmin vuorovaikutuksessa opittavista taidoista: vastasyntynyt vauva kuulee vanhempiensa puhuvan ja oppii pikkuhiljaa oman äidinkielensä äänteet ja sanat. Ilman ihmiskontaktia lapsi ei oppisi puhumaan! Eri ikäisen lapsen kielen kehitystä voi vanhempana tukea monella tavalla.

Huom! Lapsen kielelliseen kehitykseen voi liittyä monia häiriöitä. Nämä vinkit sopivat niin sellaisille lapsille, joiden kielelliset taidot kehittyvät normaalisti kuin niille lapsille, joiden kielellisessä kehityksessä on syystä tai toisesta viivettä. Mikäli epäilet, että lapsesi kielellisessä kehityksessä on pulmaa, ota asia puheeksi neuvolassa!

Vauvan kielen kehitys ja sen tukeminen

Vauvan kielen kehitys

Vaikka vauva ei vielä osaa puhua, voi vauvankin kanssa jutella. Vauva ilmaisee itseään toki itkulla mutta myös ilmehtien, elehtien ja äännellen. Pikkuhiljaa lapsi alkaa ymmärtää yksittäisiä sanoja, jotka toistuvat puheessa usein. Kielen kehityksen kannalta olennaisia ovat kiireettömät yhdessäolon hetket, joissa vanhempi on keskittänyt huomionsa vauvaan. Matki vauvan ilmeitä ja jokeltelua, juttele hänelle arkisen puuhastelun lomassa, hassuttele vauvan kanssa, seuraa hänen tekemiään aloitteita. Nimeä vauvan osoittamia asioita ja sanoita tekemisiäsi ja vauvan tunnetiloja (”nyt äiti laittaa sulle tän haalarin päälle ja sitten me lähdetään kauppaan”, ”Sä taisit pelästyä tuota koiraa, kun se tuli niin lähelle. Tule tänne syliin niin mä lohdutan sua”).

Kehittyessään lapsi alkaa oppia, että sillä mitä hän viestii, on vaikutusta ympäristöön. Kun hän itkee, vanhempi tulee lohduttamaan. Kun hän nauraa, vanhempi vastaa hymyllä. Nämä ovat tärkeitä askelia kielen ja monimutkaisemman kommunikaation oppimisen kannalta.

vauvan kielen kehitys

Moni vauvakin pitää jo kuvakirjojen katselusta ja vanhemman laulelusta ja loruilusta. Vanhemmasta vauvalle juttelu saattaa aluksi tuntua hölmöltä ja ”lässytys” ja vauvapuhe ärsyttävältä. Näillä on kuitenkin tärkeä merkitys sekä lapsen kielen kehityksen kannalta että myös vanhemman ja lapsen välisen suhteen lujittajina.

Leikki-ikäisen lapsen kielen kehitys ja sen tukeminen

Leikki-ikäisen kielen kehitys

Leikki-iässä lapsen kielen kehitys etenee hurjaa vauhtia. Lapsi oppii ensimmäiset sanansa, sitten lauseensa, kunnes lapsi osaa jo kertoilla juttuja ja tarinoita. Lapsen huima kielen kehitys tuo myös vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen uuden ulottuvuuden, kun yhteinen vastavuoroinen keskustelu alkaa mahdollistua. Yhtäkkiä kommunikaatio onkin helpompaa, kun lapsi osaa ilmaista tarpeitaan sanallisesti. Jo alle parivuotiaana lapsi ymmärtää puhetta huimasti enemmän kuin tuottaa.

Leikki-iässä lapsen kieli kehittyy arkisen puuhastelun lomassa. Sanoittaminen on edelleen tärkeässä roolissa. Nimetkää esineitä yhdessä ja kasvata lapsen sanavarastoa laajentamalla hänen nimeämiään esineitä. Esimerkki: Kun lapsi osoittaa rekkaa ja sanoo ”auto”, sinä voit sanoa ”Niin, siinä on iso rekka-auto. Mitäköhän sillä on kyydissä?”. Näin tulet opettaneeksi lapselle, että tiettyä autoa sanotaan rekaksi ja rekka kuljettaa tavaroita mukanaan. Sanoita myös lapsen tunteita ja omia tunteitasi, sillä leikki-ikä on tärkeää aikaa myös lapsen tunnetaitojen kehittymisen kannalta.

Iloitse lapsen kielen kehityksestä hänen kanssaan! Joskus lapsen puhetulva saattaa tuntua vanhemmasta uuvuttavaltakin. Yritä tietoisesti pitää jokaisessa päivässä sellaisia hetkiä, jolloin olet kiinnostunut lapsen kertomista tarinoista, kyselet ja keskustelet hänen kanssaan. Kehittyvä kieli avaa uuden väylän tutustua lapseen ja niihin asioihin, joista juuri hän on kiinnostunut ja joista juuri hän nauttii.

Yhdessä lukeminen on tärkeä väylä vahvistaa kielellisiä taitoja. Parhaimmillaan iltasaturutiini on rauhallinen yhteinen hetki, jolloin vanhempi ja lapsi nauttivat toistensa seurasta.

Jos lapsesi on hyvin vilkas tapaus, ei iltasadun kuunteleminen alusta loppuun välttämättä vielä onnistu pari-kolmevuotiaana. Tästä ei kuitenkaan tarvitse ottaa paineita, ja jonkin ajan päästä tilanne on varmasti jo toinen! Mikäli lapsi on lainkaan kiinnostunut kirjoista, tue hänen intoaan, vaikkei kirjan lukuun kuuluisikaan vierekkäin rauhassa istumista.

Kouluikäisen lapsen kielen kehitys ja sen tukeminen

Kouluikäisen kielen kehitys

Kouluiässä lapsi alkaa entistä enemmän olla aikuisen kanssa tasavertainen keskustelukumppani. Puheliaskin lapsi oppii pikkuhiljaa odottamaan vuoroaan toisen puhuessa. Yhdessä keskustellessa lapsi esittää kysymyksiä toisen kertomasta ja vuorottelee puheenvuoroa.

Lapsen oppiessa lukemaan ja kirjoittamaan hän on usein myös kiinnostunut kielestä tietoisemmalla tasolla kuin aiemmin. Leikitelkää yhdessä kielellä: riimitelkää ja loruilkaa, kertokaa vitsejä ja arvoituksia, miettikää vastakohtia ja synonyymeja. Esimerkiksi vanha tuttu ”laiva on lastattu” -leikki aktivoi kielen kehitystä leikin lomassa.

Iltasaturutiini on monessa perheessä tärkeä myös sen jälkeen, kun lapsi osaa jo itse lukea kirjoja. Iltasatuhetki luo tilaisuuden päivittäin toistuvalle vanhemman ja lapsen väliselle kiireettömälle läheisyydelle. Lukekaa kirjoja, joista lapsi on kiinnostunut ja keskustelkaa lukemastanne yhdessä, sillä tämä kehittää lapsen kuullun ymmärtämisen taitoa.

Luo arkeenne mahdollisuuksia kiireettömiin jutteluhetkiin. Milloin juuri sinun lapsesi todennäköisimmin kertoilee asioistaan? Joillekin tämä hetki on heti koulupäivän jälkeen, joillekin iltapalan yhteydessä, joillekin autossa matkalla harrastukseen tai jonkin yhteisen puuhastelun yhteydessä.

***

Lapsen kielelliset taidot ovat tärkeässä roolissa niin kaverisuhteissa kuin akateemisessa pärjäämisessäkin, sillä oppiminen ja ihmisten välinen kommunikoiminen on paljon kielen varassa. Kielen kehityksen tukeminen ei vaadi taikatemppuja, vaan tärkeintä on kiireetön yhdessäolo, lapsen sanomisista kiinnostuminen ja lapsen kanssa vastavuoroinen juttelu.

Tekstin lähteenä on käytetty Aivoliiton sivuja. 

Onko lapsesi vaikea toimia kielellisten ohjeiden varassa?

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php