Kuntayhteistyö

FamilyBoost tuottaa lapsiperheiden vanhemmille digitaalista ja fokusoitua kasvatus- ja perheneuvontaa verkkovalmennusten muodossa sekä ilmaista perhepsykologista tietoa lapsiperheiden vanhemmille ja lapsiperheiden parissa työskenteleville.

FamilyBoost tekee suomalaisten kuntien kanssa kahdenlaista yhteistyötä:

 • Kunnat voivat ostaa asukkailleen FamilyBoostin digitaalista kasvatus- ja perheneuvontaa maksusitoumuksella.
 • FamilyBoost tuottaa vanhemmille jaettavaa laadukasta ilmaista materiaalia.

Miksi valita FamilyBoost yhteistyökumppaniksi?

Vanhemmuus on yksi elämän vaativimmista työtehtävistä. Valtaosa vanhemmista toivoo apua vanhemmuuteensa ja vanhemmat ovat aiempaa valmiimpia hakemaan perheelle tukea jo varhaisessa vaiheessa. Kunnalla on mahdollisuus ostaa FamilyBoostin palveluita, jolloin kunnan asukkaat voivat käyttää FamilyBoostin palveluita maksusitoumuksella.

FamilyBoostin palvelut hyödyttävät kuntaa monesta syystä:

Ajankohtaisuus

 • Digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, ja kokemuksemme mukaan vanhemmilla on kiinnostusta ja valmiudet käyttää niitä.
 • Valitsemalla FamilyBoostin kunta saa valmiin palvelukokonaisuuden asiakkaiden käyttöön ilman, että kunnan on kehitettävä omaa palvelumuotoa digitaalisten lapsiperhepalveluiden tarjoamiseksi. Verkkokurssimme on kehitetty vastaamaan nimenomaan niihin kysymyksiin, joihin vanhemmat tyypillisesti hakevat apua (lapsen käytös- ja tunne-elämän ongelmat, vanhemman jaksaminen, lapsen eri kehitysvaiheet, kasvatusasiat, perheen vuorovaikutus).

Fokusoidut palvelut

 • Digitaaliset verkkopalvelut hyödyttävät erityisesti sellaisia perheitä, jotka tarvitsevat apua johonkin fokusoituun vanhemmuuden pulmaan (kuten miten opettaa lasta hallitsemaan tunteitaan tai miten toimia uhmakkaan tai raivareita saavan lapsen kanssa). FamilyBoostin verkkokurssit ovat fokusoituja ja pohjaavat tutkittuun psykologiseen tietoon.
 • FamilyBoostin verkkovalmennukset pureutuvat aiheisiin, joihin vanhemmat tyypillisestikin hakevat apua: lapsen kasvatus, lapsen tunne-elämän kehityksen tukeminen, oma jaksaminen vanhempana, lapsen uhmakkuus ja käytöspulmat sekä eri ikäkausiin liittyvät kasvatushaasteet (uhmaikäisen ja teini-ikäisen vanhemmuus).

Luotettavuus

 • FamilyBoostin verkkovalmennukset ovat Valviran laillistamien psykologien suunnittelemia ja ohjaamia. Verkkovalmennukset on suunniteltu vastaamaan nykyajan perheiden tarpeita.
 • FamilyBoostin asiakkailtaan saama  on ollut myönteistä. Jokainen palautelomakkeemme täyttänyt asiakas suosittelisi FamilyBoostia ystävilleen. Vanhemmat ovat kokeneet verkkokurssin helpottaneen juuri heidän perheensä tilannetta.

Riittävä tuki

 • Tiedon lisäksi vanhemmat saavat FamilyBoostista psykologista tukea. Pelkkä netistä haettava tieto ei useinkaan ole riittävää hankalan perhetilanteen ratkaisemiseksi.
 • FamilyBoost tuo suomalaiseen lapsiperheiden palveluvalikoimaan uudenlaisen kahdesta osasta koostuvan tukimuodon. Jokainen FamilyBoostin verkkovalmennus sisältää:
 1. Askeleittain etenevän hoito-ohjelman, joka on ammattitaitoisten psykologien suunnittelema, ja jonka toimivuuteen vanhemmat voivat luottaa.
 2. Perhepsykologin yksilöllisen tuen, jotta vanhemmat voivat yhdessä ammattilaisen kanssa pohtia kurssin sisältöä ja tehtäviä ja soveltaa niitä juuri omaan arkeen ja perheeseen sopiviksi. Jokainen perhe on omanlaisensa kokonaisuus, ja psykologien aktiivinen keskustelutuki takaa sen, että vanhempi saa riittävän tuen kurssin käymiseksi eikä jää pulmiensa kanssa yksin.

Joustavuus

 • FamilyBoost on matalan kynnyksen palvelu, jonka kautta perheet voivat saada tukea ilman jonoja tai leimaantumisen pelkoa juuri silloin kun heille sopii. FamilyBoostin palvelut eivät ole virka-aikaan tai perheen asuinpaikkaan sidottuja.
 • FamilyBoostin verkkovalmennuksista vanhempi voi valita juuri hänen perhetilanteeseen sopivan kurssin. Verkkovalmennus kestää neljä tai kahdeksan viikkoa.
 • FamilyBoostilla on valmiudet räätälöidä yhteistyö kunnan toiveet huomioiden.

Resurssien suuntaaminen

 • Kun kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden valita FamilyBoostin palvelun, kunnan psykologi- ja muut hoitoresurssit säästyvät niitä eniten tarvitseville perheille. Lapsiperheiden vanhemmille tarjoutuu helppo tapa saada ammattitaitoista tukea vanhemmuuteen nopeasti ja luotettavasti.
 • Verkkokurssi on kunnalle kustannustehokas tapa tarjota perhe- ja kasvatustukea asiakkailleen.


Lataa ilmaista materiaalia ja tietoiskuja jaettaviksi kouluihin, päiväkoteihin, neuvoloihin, leikkipuistoihin ja muihin toimitiloihin, joissa lapsiperheet liikkuvat.

FamilyBoostin esitteet

FamilyBoostin esitteitä voi tulostaa esimerkiksi toimipaikkasi ilmoitustaululle.

Kysymys kuntayhteistyöstä? Ota meihin yhteyttä!

FamilyBoostin kanssa yhteistyössä