The FamilyBoost Oy | Tilaus – ja käyttöehdot

1) Yleistä

1.1. Yritystiedot ja käyttöehtojen tarkoitus

The FamilyBoost Oy
Y-tunnus 2785305-4
PL 150
00811 Helsinki

Nämä käyttöehdot koskevat The FamilyBoost Oy:n toimintaa ja sitovat Palvelun käyttäjiä. Luethan käyttöehdot huolellisesti ennen rekisteröitymistä. Jos koet, ettet voi sitoutua käyttöehtoihin, älä rekisteröidy jäseneksi tai käytä The FamilyBoost Oy:n palveluita.

1.2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy The FamilyBoost Oy:n kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

The FamilyBoost Oy:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

1.2.1. Palvelun toiminta

The FamilyBoost Oy ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys verkkopalveluun toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteydet. The FamilyBoost Oy ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

1.2.2.  Palvelussa annetut tiedot

Vaikka The FamilyBoost Oy yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä The FamilyBoost Oy ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. The FamilyBoost Oy:lla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän henkilökohtaiset olosuhteet.

1.2.3. Käyttöehtojen muutokset

The FamilyBoost Oy varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan The FamilyBoost Oy:n verkkosivuilla. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

1.2.4. Sopimuksen siirtäminen

Jäsen ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa verkkokurssikokonaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

The FamilyBoost Oy:lla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

1.3. Rekisteröityneet jäsenet

The FamilyBoost Oy:n verkkosivuilla on sekä ilmaista sisältöä että ainoastaan jäsenille tarkoitettua sisältöä. Jäseneksi pääsee ostamalla Boostin The FamilyBoost Oy:n verkkokaupasta. Rekisteröitynyttä jäsentä kuvataan tässä termillä Jäsen.

Jäsenyyttä vaativiin alueisiin lukeutuu joko Boostin oppimateriaali (Kevyt-Boosti) tai sekä Boostin oppimateriaali että yksityinen keskustelukanava psykologien kanssa (Boosti-Plus). Jäsenyys on aina määräaikainen. Boostin ostaneilla Jäsenillä jäsenyys on kuusi kuukautta Boostin alkamispäivämäärästä (lukuunottamatta LeikkiBoostia, jossa jäsenyys kestää yhden kuukauden). The FamilyBoost pidättää oikeuden muuttaa Jäsenyyden ehtoja. Oma tili -sivun kautta Jäsen pääsee Boostin materiaaliin.

1.3.1. Käyttäjätunnus

Tuotteen oston yhteydessä käyttäjä luo itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, minkä jälkeen Jäsen pääsee rekisteröitymistä vaativille jäsenalueille. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Jäsen on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Jäsen ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä Jäsen saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. The FamilyBoost Oy ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi.

Kaikki Jäsenen Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli Jäsen tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi The FamilyBoost Oy:lle. The FamilyBoost Oy voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

1.3.2. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. The FamilyBoost Oy pitää muun muassa seuraavia tekoja näiden ehtojen vastaisina:

  • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
  • hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • The FamilyBoost Oy:n tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
  • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
  • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
  • muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa The FamilyBoost Oy tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli The FamilyBoost Oy harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, The FamilyBoost Oy voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsyn Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

1.3.3. Vastuunrajoitus

Jäsen hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin Jäsenen omalla vastuulla. The FamilyBoost Oy varaa oikeuden milloin tahansa muokata Palvelua.

The FamilyBoost Oy ei vastaa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

The FamilyBoost Oy ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, The FamilyBoost Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

1.3.4. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@familyboost.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun The FamilyBoost Oy kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

1.4. Verkkokauppa ja maksaminen

The FamilyBoost Oy:n tuotteet ovat myynnissä verkkokaupassa.

1.4.1. Maksutavat

Verkkokaupassa käy maksuvälineinä verkkopankkimaksu ja luottokortti. 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

The FamilyBoost Oy:n tuotteita on myös mahdollista ostaa maksusitoumuksella, jolloin The FamilyBoost Oy laskuttaa maksusitoumuksen myöntäjää suoraan.

1.4.2. Palautusoikeus

The FamilyBoost Oy:n tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus.

Boostin ostaneen asiakkaan palautusoikeus jatkuu 14 päivää Boostin ostamispäivästä. Palautustilanteissa yhteydenotot osoitteeseen info@familyboost.fi. 14 päivän kuluttua ei ole missään tilanteessa mahdollisuutta rahojen palautukseen. Tuotteen ja maksujen palautus on suoritettava 14 päivän kuluessa. Määräaika alkaa kulua The FamilyBoost Oy:n osalta siitä hetkestä lukien, kun The FamilyBoost Oy on vastaanottanut asiakkaan toimittaman purkuilmoituksen.

Force majeure tapauksissa The FamilyBoost Oy ei ole korvaus- tai palautusvelvollinen Jäsenille. The FamilyBoost Oy vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure -olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta The FamilyBoost Oy:lta sopimuksen rikkomisesta.

1.5. Henkilörekisteriseloste ja Tietosuojaseloste

Käyttämällä Palvelua Jäsen hyväksyy tämän Henkilörekisteriselosteen ja Tietosuojaselosteen.

Tässä Henkilörekisteriselosteessa sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita The FamilyBoost Oy saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1.5.1. Rekisterinpitäjä

The FamilyBoost Oy
PL 150

00810 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Heidi Livingston
heidi@familyboost.fi

1.5.2. Rekisterin nimi

The FamilyBoostin henkilörekisteri

1.5.3. Henkilötietojen käyttäminen

The FamilyBoost Oy käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten (EU:n yleisen tietosuoja-asetukse (GDPR 2016/679) ja henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §) ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi The FamilyBoost Oy:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja The FamilyBoost Oy:n liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. The FamilyBoost Oy voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa The FamilyBoost Oy:n sillä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Jäsen voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta The FamilyBoost Oy:lle osoitteeseen info@familyboost.fi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimusten ja muiden tutkimusten suorittamiseen Palveluun liittyen.

The FamilyBoost Oy saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

The FamilyBoost Oy kerää henkilötietoja Jäsenestä, kun Jäsen rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin Jäsenen ilmoittaessa henkilötietojaan The FamilyBoost Oy:lle, Jäsen hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti tässä Tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

1.5.4. Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että The FamilyBoost Oy saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

1.5.4.1. Henkilötietojen paikkansapitävyys

Jäsen sitoutuu antamaan The FamilyBoost Oy:lle paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua. Rekisteröitymisen jälkeen Jäsen voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Jäsen voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä The FamilyBoost Oy:n asiakaspalveluun.

1.5.4.2. Säännönmukaiset tietolähteet

Boosti-Plus kurssin Jäsen voi halutessaan käydä keskustelua psykologien kanssa kurssin aikana. Tällaisessa keskustelussa jäseneltä saatava tieto on salassapidettävää ja sovelletaan lakia terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan liittyen, vaikka Palvelu ei suoranaisesti ole terveydenhuollon potilassuhde.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa ilman potilaan kirjallisesti antamaa lupaa tai Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n syytä antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän päättymisen jälkeenkin.

Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä. Jäsen pidetään tietoisena lain soveltamisesta.

1.5.4.3. Sähköpostilista

The FamilyBoost Oy pitää henkilötietorekisteriä asiakkaista, jotka ovat liittyneet The FamilyBoost Oy:n sähköpostilistalle. Sähköpostilistalla on sekä Palvelun Jäseniä että muita asiakkaita, jotka ovat vapaaehtoisesti liittyneet sähköpostilistalle. Sähköpostilistaa säilytetään MailChimp-verkkosivustolla. MailChimp-verkkosivuston palvelu- käyttöehdot voit lukea tästä.

Tähän henkilötietorekisteriin kuuluu sähköpostiosoite ja mahdollisesti myös henkilön nimi. Näitä asiakastietoja käytetään The FamilyBoost Oy:n omaan markkinointiin ja tiedottamiseen.

Sähköpostiosoitteita ei luovuteta eteenpäin ja niitä säilytetään niin kauan, kuin asiakas kuuluu sähköpostilistalle. Asiakas voi milloin tahansa perua liittymisen sähköpostilistalle.

1.5.5. Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

The FamilyBoost Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja ne sijaitsevat Suomessa.

Rekisterin käyttöoikeus on vain The FamilyBoost Oy:n työntekijöillä.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Henkilörekisteriselosteeseen tai Tietosuojaselosteeseen liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa The FamilyBoost Oy:lla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@familyboost.fi. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(1 kk).

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1 kk).

1.5.6. Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

The FamilyBoost Oy saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole The FamilyBoost Oy:n määräysvallassa eikä The FamilyBoost Oy vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä.

1.5.7. Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojaselosteeseen ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679).

The FamilyBoost Oy:lla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojaseloste on osa Palvelun käyttöehtoja.

1.6. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai The FamilyBoost Oy:n Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat The FamilyBoost Oy:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman The FamilyBoost Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Boosteissa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat The FamilyBoost Oy:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on The FamilyBoost Oy:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti The FamilyBoost Oy:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

1.7. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

The FamilyBoost Oy:n ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

2) Boostit

The FamilyBoost Oy myy verkkokurssikokonaisuuksia, joihin viitataan tässä tekstissä nimellä Boosti.

2.1. Yleistä

Boostit perustuvat psykologiseen tietoon ja kokemukseen. Boostit on kehitetty yleisellä tasolla suurille ihmisryhmille sopiviksi. Tämän vuoksi ei voida taata, että Boostin tuki on riittävää Jäsenen henkilökohtaisessa tilanteessa.

2.2. Boostin sisältö

Boostit sisältävät joko 1) oppimateriaalin tai  2) oppimateriaalin ja psykologin yksityisen keskustelutuen kurssin aikana.

Boostin ostettua Jäsenellä on pääsy kurssin oppimateriaaliin kuuden kuukauden ajan kurssin ostamisajankohdasta lähtien. LeikkiBoostin jäsenyys on yhden kuukauden mittainen. The FamilyBoost Oy pidättää oikeuden muuttaa Boostien ehtoja ja sisältöä.

2.3. Oppimateriaali

Verkkokurssien materiaali on tarkoitettu vain jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin levittäminen tai kopioiminen on tekijänoikeuslain nojalla rangaistavaa.

Kurssimateriaali on kokonaisuudessaan Jäsenen nähtävissä heti, kun hän kirjautuu sisään Palveluun. Oppimateriaali saattaa sisältää tekstiä, videoita ja tehtäviä. Boostista riippuen oppimateriaali saattaa sisältää myös lapsen kanssa tehtäviä tehtäviä.

2.4. Psykologinen tuki

Boosti-Plus kursseihin sisältyy henkilökohtainen keskusteluyhteys The FamilyBoost Oy:n psykologin kanssa. Jäsen saa viestin, kun hänelle on uusi henkilökohtainen viesti luettavissa. Keskusteluyhteys toimii The FamilyBoost Oy:n nettisivujen sisällä. Jäsen voi halutessaan vastata viestiin sitä kommentoimalla.

The FamilyBoost Oy:n psykologit keskustelevat Jäsenen kanssa ensisijaisesti Boostin materiaaliin liittyvistä teemoista. The FamilyBoost Oy:n psykologit eivät ole velvoitettuja vastaamaan asiattomiin tai Boostin aiheeseen liittymättömiin viesteihin.

Yksityinen keskusteluyhteys psykologin kanssa päättyy, kun jäsenyys päättyy.

The FamilyBoost Oy:n psykologit noudattavat psykologin ammattieettisiä periaatteita. Psykologit pitävät salassa yksityiskeskustelussa saadut luottamukselliset tiedot. Salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa, jos jäsen tai muu on ilmeisessä vaarassa. Myös laki voi velvoittaa psykologia antamaan tietoja. Psykologi ilmoittaa tällöin yhteisön jäsenelle lakiin perustuvista salassapitovelvollisuuden rajoituksista.

Lisätietoa ammattieettisistä periaatteista:

http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/psykologin_ammattietiikka/psykologien_ammattieettiset_periaatteet

3) Webinaarit

The FamilyBoost Oy myy osallistumisia webinaareihin, joiden aiheet vaihtelevat. Maksamalla verkkokaupassa ilmoittautumisen webinaariin, saa sähköpostiinsa ohjeet osallistumiseen. Webinaarit järjestetään Zoom-palvelussa (https://zoom.us/) eikä The FamilyBoost Oy ole vastuussa palvelun toiminnasta tai sisällöstä.