7 vinkkiä: Kasvata toisia kunnioittava ja empaattinen lapsi

with Ei kommentteja

Vanhempana sitä haluaa tehdä töitä sen eteen, että kasvatustyön tuloksena on toisista välittävä, muita kunnioittava, empaattinen lapsi – ”hyvä ihminen”.

Enää ei tarvitse arvailla, miten tämä tehdään: Harvardin yliopisto on selvittänyt Making Caring Common -projektissaan seitsemän taitoa, joita vanhemmat voivat lapsissaan vahvistaa kasvattaakseen lapsista toisia kunnioittavia, eettisesti ajattelevia ja muut huomioon ottavia yksilöitä.

Lapsella on syntyessään valmiudet empatiaan ja toisista huolehtimiseen. Kasvatus ja kokemukset lapsen elämän varrella auttavat näitä valmiuksia kehittymään taidoiksi, joita lapsi voi arjessaan käyttää. Empaattinen lapsi on siis synnynnäisten valmiuksien ja kokemusten ja kasvatuksen tulos.

empaattinen lapsi

1. Luo lapseen rakastava suhde ja näytä, että välität

Miksi?

Lapset oppivat välittämään toisista ja kunnioittamaan kanssaihmisiä, kun heistä välitetään ja heitä kunnioitetaan. Kohtele lastasi siten kuin haluaisit hänen kohtelevan muita!

Kun lapseen luo läheisen, toimivan vuorovaikutussuhteen, lapsi on myös vastaanottavaisempi niille asioille, joita haluat hänelle opettaa.

Miten?

Lapsi huomaa vanhemman välittävän, kun vanhempi on kiinnostunut lapsesta ja osoittaa rakkautensa sanoilla ja teoilla. Vanhempi voi näyttää lapselle välittävänsä muun muassa pitämällä huolta lapsesta ja lapsen tarpeista sekä luomalla lapselle turvallisen arjen.

Vietä lapsen kanssa kahdenkeskistä aikaa. Tehkää yhdessä sellaisia asioita, joista nautitte molemmat!

Keskustele lapsen kanssa hänen elämästään. Osoita sanoillasi, että olet lapsesta kiinnostunut ja haasta samalla lasta suuntaamaan ajatuksiaan toisista välittämiseen. Voit esimerkiksi kysyä: ”Tekikö joku tänään jotakin sellaista, mistä sinulle tuli hyvä mieli?”

2. Ole lapselle vahva eettinen roolimalli

Miksi?

Lapset oppivat eettisiä arvoja ja kehittävät käsitystään moraalista sen mukaan, miten vanhemmat ja muut lapsen kunnioittavat aikuiset toimivat. Opeta lapselle sellaisia eettisiä arvoja, joiden mukaan olet itsekin valmis toimimaan!

Miten?

Kiinnitä huomiosi siihen, miten reilu, rehellinen ja välittävä itse olet toisia kohtaan. Miten pystyt ratkaisemaan konfliktitilanteita ja säätelemään esimerkiksi vihan tunteita hankalissa tilanteissa?

Kukaan ei ole täydellinen ja jokainen vanhempi tekee virheitä. Tämänkin voi kääntää lapselle oppitunniksi: osoita lapselle, että itseä kohtaan voi olla armollinen eikä ole vaarallista myöntää olevansa väärässä. Pyydä anteeksi, kun olet toiminut epäreilusti tai menettänyt malttisi.

Näytä omilla teoillasi, miltä toisista välittäminen näyttää: pidä huolta läheisistä mutta myös oman yhteisösi muista ihmisistä esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekemällä. Muista pitää huolta myös itsestäsi!

FamilyBoost-vinkki

Lapsille huutaminen on inhimillistä, mutta miten siitä voi oppia pois?

3. Vaali toisista välittämistä ja aseta korkeat eettiset odotukset

Miksi?

Omilla sanoillasi ja odotuksillasi osoitat, että toisista välittäminen on yhtä tärkeää kuin oma onnellisuus.

Miten?

Pidä huolta korkeista eettisistä odotuksista: kannusta lasta toimimaan eetisesti oikein (esimerkiksi olemaan rehellinen tai puolustamaan kiusattua) silloinkin, kun se on vaikeaa. Auta lastasi olemaan oikeudenmukainen ja reilu silloinkin, kun lapsen kaverit eivät ole. Tue lasta ratkaisemaan konfliktitilanteita reilulla tavalla.

FamilyBoost-vinkki

Lasten välinen ilkeä puhe ja sisarussuhteet

4. Harjoitelkaa toisista välittämistä ja kiitollisuuden osoittamista

Miksi?

Lapset ovat luonnostaan vielä aika itsekeskeistä ja ajattelevat asioita ensin omasta näkökulmastaan. Tämän vuoksi lapsen täytyy harjoitella toisten kunnioitusta ja kiitollisuuden osoittamista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, jotka osoittavat kiitollisuutta, ovat todennäköisemmin anteliaita, avuliaita, anteeksiantavaisia – sekä onnellisia ja terveitä!

Miten?

Lapsi oppii kiitollisuutta toistojen ja harjoittelun avulla. Lisää jokaisen päivään tapoja, joilla lapsi voi osoittaa arvostuksensa muita kohtaan. Tällaisia tapoja voivat olla esimerkiksi kotitöiden tekeminen, ystävän tai sukulaisen auttaminen tai kiitollisuudenaiheiden listaaminen ennen nukkumaanmenoa.

FamilyBoost-vinkki

Kotityöt lapsiperheessä: näillä vinkeillä innostat lapset mukaan!

5. Laajenna lapsen välittämisen verkkoa

Miksi?

Lapselle on luontevaa osoittaa empatiaa perheenjäseniä, ystäviä ja muita läheisiä kohtaan. Vanhemman haasteena on auttaa lasta osoittamaan empatiaa myös tämän läheisen verkoston ulkopuolisia ihmisiä kohtaan. Miten empaattinen lapsi on esimerkiksi vieraassa kulttuurissa asuvaa tai lapsen luokalla juuri aloittanutta oppilasta kohtaan?

Miten?

Osoita lapselle hänen kanssaan keskustelemalla, miten hänen toimintansa vaikuttaa muiden toimintaan. Esimerkiksi rikkomalla koulun sääntöä lapsi saattaa tehdä sääntöjen rikkomisesta helpompaa myös muille lapsille.

Keskustele maailman tapahtumista lapsen kanssa lapsen ikätasolle sopivalla tavalla. Sen lisäksi, että lapsen kanssa voi keskustella muiden kohtaamista haasteista, lasta voi haastaa eläytymään myös toisenlaisessa kulttuurissa ja ympäristössä elävän lapsen saappaisiin.

Auta lasta ottamaan huomioon ympärillä olevat ihmiset opettamalla lapselle muun muassa toisen lohduttamista.

FamilyBoost-vinkki

Miten kannustaa lasta olemaan kiva kaveri?

6. Auta lasta olemaan ”hyvän lähettiläs”

Miksi?

Lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita eettisistä kysymyksistä. Eettisten pohdintojen avulla lapsi oppii, mitä reiluus on ja miten toimia ristiriitaisissa tilanteissa. Lapsilla on usein myös luontainen taipumus olla ”hyvän lähettiläitä”: esimerkiksi monet kiusaamisen vähentämiseen tähtäävät liikkeet maailmalla ovat lasten tai nuorten aloittamia.

Miten?

Auta lasta ratkomaan ongelmia lapsen omassa elämässä. Kannusta lasta etsimään pulmiin reiluja ratkaisuja, jotka ottavat kaikkien tarpeet huomioon.

Miettikää yhdessä lapsen kanssa, mitä hyvää hän voisi tehdä omassa luokassaan, koulussaan, naapurustossaan tai kaupungissaan tai laajemmassa mittakaavassa. Muiden auttaminen lisää myös omaa onnellisuutta!

FamilyBoost-vinkki

Vapaaehtoistyo.fi-sivusto yhdistää vapaaehtoistehtävät ja vapaaehtoiset.

7. Tue lapsen itsesäätely- ja tunnetaitojen kehittymistä

Miksi?

Toisista välittäminen saattaa herkästi jäädä voimakkaan vihan, häpeän tai kateuden jalkoihin.

Miten?

Sen lisäksi, että lapselle opettaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja, on lapselle hyvä opettaa myös keinoja käsitellä tunteita.

Auta lasta tunnistamaan tunteita omia, lapsen ja muiden tunteita nimeämällä. Aseta selkeät rajat. Opeta lasta rauhoittumaan ja kehu lasta, kun hän onnistuu ilmaisemaan negatiivisia tunteita rakentavalla tavalla (esimerkiksi ilmaisemaan vihansa sanallisesti fyysisen aggression sijaan).

empaattinen lapsi

Ei ole aivan helppoa kasvattaa empaattinen lapsi, mutta toisaalta on äärimmäisen palkitsevaa nähdä lapsen osoittavan empatiaa ja välittämistä muita kohtaan.

Täältä voit tulostaa itsellesi yksityiskohtaisen englanninkielisen PDF-tiedoston artikkelin vinkeistä.

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Kommentoi alle! Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi