Tunnetaitokortit opettavat tunnekäsittelyä

with Ei kommentteja

Tunnekäsittely tarkoittaa sitä prosessia, jota joutuu käymään läpi, jotteivat tunteet ohjaisi toimimaan tavalla, jota ei halua. Tunteet ja etenkin niiden intensiteetti ohjaavat tekemään nopeita pikaratkaisuja, jotta saavuttaisi hyvän mielen mahdollisimman äkkiä. Esimerkiksi tekisi mieli ohittaa ärsyttävän pitkä kassajono, jotta saisi ostettua kädessä pehmenevän jäätelön. Tai tekisi mieli poistua hiljaa luentosalista, kun jännittyneenä odottaa vuoroa esitellä opinnäytetyönsä.

Sanomattakin selvää, että mikäli tunteita aina ”tottelisi”, se ei olisi loppujen lopuksi kovin rakentavaa. Emme lähtisi lenkille, koska sohvalla makoilu popcornin kanssa tuntuisi sillä hetkellä paremmalta. Löisimme kaveria riidan aikana, koska vihan tunne yllyttäisi tekemään niin. Tunnekäsittely auttaa meitä kuulemaan, mitä tunteet haluavat meille kertoa ja sitten toimimaan tavalla, joka on meille hyödyllinen pitkällä tähtäimellä.

Tunnekäsittely voidaan jakaa kuvan mukaisesti neljään vaiheeseen:

tunnetaitokortit

Tunnekäsittelyn vaiheet toimivat samalla tavoin kaikenikäisten kanssa.

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän vanhempi toimii lapsen aputunnesäätelijänä ja tekee tunnekäsittelyn vaiheet lapsen puolesta. Lapsen kasvaessa hän kykenee käymään vaiheita ensin vanhemman kanssa yhdessä ja lopulta itsenäisesti.

Kun tunnekäsittelyn malli on riittävän tuttu ja harjoiteltu, se sisäistyy luontevaksi tavaksi toimia tunnetilanteissa, ilman että tunnekäsittelyn vaiheta tarvitsee varsinaisesti ajatella.

Harjoitteluvaiheessa vaiheiden tunnistamisesta ja tiedostamisesta on kuitenkin suuri hyöty, jotta toiminnan fokus pysyy siinä, mistä on hyvinvoinnin kannalta suurin hyöty.

Fannin tunnetaitokortit

Fannin tunnetaitokortit ovat ainakin Suomessa ainoaa laatuaan siinä, että niiden avulla voi harjoitella niin monipuolisesti tunnetaitoja. Yksi suurimmista hyödyistä tunnetaitokorttien käytössä on nimenomaa se, että niiden avulla voi harjoitella kaikkia tunnekäsittelyn vaiheita.

Fannin tunnetaitokorttipakka sisältää:

18 tunnekorttia

9 pulmakorttia

Tunnelämpömittarikortti

Hahmoesittelykortti

Ohjeita ja käyttöideoitatunnetaitokortit

Fannin tunnetaitokortit sopivat kaikenikäisille. Tunteisiin tutustumisen voi aloittaa jo ihan pienen vauvan kanssa yhdessä kuvia katselemalla ja tunnesanoja harjoittelemalla. Isompikin koululainen hyötyy korteista niiden takapuolella olevien monipuolisten kysymysten ja tehtävien takia.

Koska tunnetaitokortit taipuvat niin moneen erilaiseen käyttötarkoitukseen, korteista riittää puuhaa pitkäksi aikaa:

Kortteja voi käydä läpi yhden kerrallaan ja valita esimerkiksi ilon tai ärtymyksen tunteen tarkemman tarkastelun alle. Tunnetaitokortteja voi käyttää myös perinteisten tunnekorttien tavoin ja valita erilaisia tunnetiloja, mitkä esimerkiksi sopivat parhaiten päivään. Pulmakorteistakin voi valita vaikka yhden teeman kerrallaan, esimerkiksi virheiden tekemisen ja paneutua sen äärelle yhden lapsen tai lapsiryhmän kanssa. Voi myös valita yhden tai useamman Tunnetehtävän ja keskittyä sen tekemiseen!

Tunnetaitokorttien käyttötapoja voi valita lapsen tarpeita ja kiinnostusta kuunnellen, suunnittellessa monipuolista sisältöä tunnetaitoryhmään tai -hetkelle tai valita esimerkiksi lapsen elämän kannalta tärkeitä teemoja yksilö- tai perhetapaamisessa.

Kortteihin on koottu paljon ideoita miten tunnetaitokortteja voi käyttää ja toki ne taipuvat luovuuden avulla vaikka mihin! 

Kortit on jaettu kahteen erilaiseen pakkaan: Tunnekortteihin ja Pulmakortteihin.

Tunnekorttien kuvat ja tehtävät tutustuttavat lapset tunteisiin ja niiden tarkoitukseen. Lisäksi ne auttavat pohtimaan omia tunnekokemuksia ja opettavat konkreettisia tunnesäätelykeinoja helposti toteutettavien tehtävien avulla.

Pulmakorttien samaistuttavat tilanteet puolestaan auttavat lasta harjoittelemaan tunnekäsittelyn kaikkia vaiheita sekä toisen asemaan asettumista.

Tunteikkaan kuvituksen lisäksi korttipakassa on lukuisia tunnetaitoja syventäviä tehtäviä sekä ideoita lapsen kanssa kahdestaan tai lapsiryhmässä toteutettavaksi.

Kortit ovat lakkapäällysteistä kartonkia ja kestävät pienemmissäkin käsissä.

Tunnekortit

Tunnekortit tutustuttavat erilaisiin tunteisiin ja auttavat pohtimaan omia tunnekokemuksia. Tunnekortit vahvistavat erityisesti lapsen kykyä tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita. Korttien kuvissa tavataan Fanni, Ralf, Lenni ja Lilli erilaisten tunteiden vallassa.

tunnetaitokortit

Jokaisen kortin takana on kolme osiota:

1. Ensimmäisessä osiossa kerrotaan kyseisestä tunteesta lisää; mikä on tunteen tehtävä ja milloin tunne tyypillisesti herää.

2. Toisessa osiossa on kysymyksiä tunteeseen liittyen, joita voidaan pohtia yhdessä lapsen kanssa.

3. Kolmannessa osiossa on erityinen tunnetehtävä, jossa pääsee konkreettisesti harjoittelemaan tunnetaitoja leikin, taiteen tai keskustelun avulla.

tunnetaitokortit

Pulmakortit

Pulmakortit esittelevät tyypillisiä arkisia ongelmatilanteita lasten arjesta.

Lapsen ongelmanratkaisukyvyn harjoitteleminen on todella hyödyllistä, sillä arkinen elämä vaatii jatkuvasti luovaa ja nopeaa ongelmanratkaisua.

Kuten aiemmin todettu, voimakkaat tunteet yrittävät parhaansa mukaan estää meitä tekemästä niitä kaikista parhaita ratkaisuja. Mitä enemmän lapsi on harjaantunut ratkomaan ongelmia, sitä paremmin hän pystyy hyödyntämään taitoa ja tekemään hyviä valintoja myös tunnetilanteissa.

tunnetaitokortit

Ratkotaan pulma!

Pulmakortin avulla lapsi pääse monipuolisesti harjoittelemaan kaikkia tunnekäsittelyn vaiheita. Korttien kuvissa Vinhavaaran ystävykset ovat joutuneet kiperiin tilanteisiin. Lapsen tehtävänä Ratkotaan pulma! -osiossa on:

  1. Tunnistaa ja nimetä hahmojen tunteet
  2. Tunnistaa Tunnelämpömittari-kortin avulla, kuinka voimakkaita hahmojen tunteet ovat ja miettiä tilanteeseen sopivia tunnesäätelykeinoja
  3. Miettiä mahdollisia ratkaisuja pulmatilanteeseen ja pohtia, mitä eri ratkaisuvaihtoehdoista voisi seurata.
Rupatellaan!

Lisäksi jokaisessa pulmakortissa on pohdintakysymyksiä, joiden avulla kortin teemaa voi käsitellä syvemmin lapsen kanssa.

Pulmakortissa on myös lapselle lohdullista tietoa kortin kuvaamasta ilmiöstä, joka auttaa normalisoimaan vaikeita tilanteita sekä auttaa löytämään itselle toimivia tapoja ratkaista oman elämän pulmatilanteita.

Pulmakorttien läpikäyminen kehittää lapsen empatiaa muita kohtaan ja lisää lapsen ymmärrystä siitä, miksi ihmiset toimivat eri tilanteissa eri tavoilla.

tunnetaitokortit

Tunnelämpömittari

Tunnelämpömittari-korttia käytetään kuvaamaan tunteiden voimakkuutta. Se auttaa tunnistamaan, milloin lapsen on syytä käyttää rauhoittumiskeinoja ja antaa myös välineen lapselle ilmaista tunnekokemuksiaan muille.

Tunnelämpömittaria käytetään yhdessä tunnekorttien ja pulmakorttien kanssa. Sitä voidaan myös käyttää arjessa apuna, kun halutaan sanallistaa lapsen tunnekokemuksia ja harjoitella tunnesäätelyä.

”Oho, taisit olla äsken niin vihainen, että menit ihan punaiselle alueelle. Mahtavaa, että menit omaan huoneeseen rauhoittumaan! Missä kohtaa tunne on nyt tunnelämpömittaria?”

Kortin toisella puolella on kuva Tunnelämpömittarista. Toisella puolella on tietoa tunnnesäätelystä, vinkkejä tunnelämpömittarin käyttöön sekä lista hyväksi todettuja tunnesäätelykeinoja, joista voi valita itselleen sopivia.

Tilaa omat kortit täältä!

tunnetaitokortit

Fannin tunnetaitokortit sopivat muun muassa vanhemmalle, varhaiskasvattajalle, opettajalle, hoitajalle, psykologille, terapeutille, sosiaalialan työntekijälle ja ryhmien vetäjälle.

Fannin tunnetaitokortit ovat osa Fanni-tunnetaitosarjaa. Sarjan tekijät Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikoistuneita psykologeja. He ovat kehittäneet lasten tunnetaitoja vahvistavia valmennuksia perheille, päiväkodeille ja perheneuvoloille. Heidän luotsaamansa FamilyBoost-verkkosivusto on lapsiperheille suunnattujen digitaalisten psykologipalveluiden uranuurtaja Suomessa.

Korttien ilmeikkään kuvituksen on tehnyt Linnea Bellamine.

Katso näytesivut Fannin tunnetaitokorteista!

Korteista sanottua:

”Minä omistan muutamia erilaisia tunnekortteja ja -mittareita, mutta Fannin tunnetaitokortit ovat ehdottomasti tämän hetken suosikkini. Tunnekorttien kauniit kuvat jatkavat kirjoista tuttua linjaa. Kuvat ovat todella kauniin värisiä ja selkeitä, suloiset eläinhahmot hyvin ilmeikkäitä.”

”Tässä pakassa on ihanaa, että tunnekorttien lisäksi löytyy vielä pulmakortteja, joissa eri tilanteita, mistä lasten kanssa varmasti jokainen kohtaa. On riitelyä, pelkoa, kiusaamista, levottomuutta ja mustasukkaisuutta. Näitä voi suoraan käyttää lapsen kanssa juttelemaan kuvasta ja tilanteesta sekä yhdistää siihen tunnekortteja sekä kätevää tunnelämpömittaria. Pulmakorttien tilannekuvat antavat hyvän alkulähtökohdan keskustelulle. Niitä voi tutkiskella lapsen kanssa ja miettiä, mitäköhän tässä tapahtuu? Kortin takana olevat ohjeet ja kysymykset auttavat aikuista käymään keskustelua lasten kanssa. Sieltä löytyy pulman ratkontaohjeet sekä rupatellaan – osiossa ajatuksia keskusteltaviin asioihin. Omasta päästä ei siis tarvitse korttien kanssa tarinoida, vaan kortit antavat tukea keskustelulle.”

”Hyvin äkkiä tunnetaitokorteista löydettiin arkipäivän tilanteisiin sopivia kortteja. Kun eräänä iltana isin kierrokset alkoi nousta, otti esikoinen leveän haara-asennon, laittoi käden eteen ja huusi: ”Stop! Hengitä syvään. Tunne menee pian ohi.” Arvatkaa mitä? Tunne meni pian ohi. Niin pian, että koko kierrosten nousu vaihtui nauruksi.”

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Jäikö sinulla kysymyksiä Fannin tunnetaitokorteista? Kommentoi! Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa. Seuraa myös Fannia Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Julia Pöyhönen:

Julia Pöyhönen on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Latest posts from

Kommentoi

css.php