Ekaluokkalainen ja koulun aloitus

with Ei kommentteja

Koulun aloitus on iso muutos niin lapselle kuin koko perheellekin. Yhdessä kesässä päiväkotilaisesta on kasvanut koululainen, jolta vaaditaan itsenäistä toimintaa ja omista asioista huolehtimista. Vaikka päiväkoti- ja koulumaailmat helposti mielletään kauas toisistaan, on hyvä pitää mielessä, että ekaluokkalainen on vasta pieni lapsi, joka tarvitsee aikuista tueksi ja turvaksi monessa asiassa.

Tässä tekstissä pohdimme sitä, miten ekaluokkalaista voi auttaa valmistautumaan koulunalkuun. Monet tämän tekstin asiat sopivat muistinvirkistykseksi myös niille vanhemmille, joiden lapsukaiset ovat jo koulua käyneet yhden tai useamman vuoden — pitkän kesäloman aikana kun lapsi kehittyy usein isoja harppauksia ja koululaisen arkirutiinit voi olla hyvä tarkistaa alkusyksystä.

Koulun aloitus ja tunteet

koulun aloitus ja tunteet

Tuleva koululaisuus herättää lapsessa tavallisesti monenlaisia tunteita ilosta jännitykseen ja joskus pelkoonkin. Jännittävintä koulunkäynnissä saattaa etukäteen olla juuri se, että se on lapselle niin tuntematonta aluetta. Lapsi on käynyt ehkä tutustumassa koulussa ja jutellut koulusta vanhempien ja muiden aikuisten kanssa, ehkä kuullut vanhemmilta lapsiltakin tarinoita koulusta. Silti lapsi ei etukäteen täysin pysty muodostamaan kuvaa siitä, millaista koulussa sitten oikeasti on.

Itsenäistymiseen liittyy usein innostusta, mutta myös pelkoa. Ei ole lainkaan tavatonta, että isojen elämänmuutosten yhteydessä lapsen kehitys ikään kuin menee ”takapakkia”. Lapsen kehitys kun ei ikinä ole täysin suoraviivaista, vaan siihen kuuluu kehitysharppauksia ja taantumia. Koulun aloitus saattaa näkyä lapsessa erilaisina pelkoina. Lapsi ei esimerkiksi yhtäkkiä uskallakaan nukkua yksin.

Lue tekstimme lapsen yöllisistä peloista:

Lapsen pelot: Miten auttaa lasta yöllisten pelkojen kanssa?

Sen lisäksi, että uusi elämänvaihe saattaa tuoda mukanaan pelkoja, koulun aloitus tuo mukanaan myös ilon ja innostuksen tunteita, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä! Iloitse lapsen kanssa ja ole kiinnostunut hänen oppimistaan taidoista!

Vanhemman kehut ovat hunajaa lapselle, ja erityisesti silloin, jos jokin asia on lapselle erityisen vaikea, ovat vanhemman tsemppaavat sanat paikallaan. Yksi tapa kehua lasta on kertoa lapsen muille tärkeille aikuisille hänen onnistumisistaan lapsen kuullen. Juttele lapsen kuullen opettajan / mummon / kummin kanssa niistä asioista, joista olet ylpeä lapsen koulunkäyntiin liittyen!

Ennakoiminen

koulun aloitus ja ennakoiminen

Lasta ei luonnollisesti voi täysin valmistaa koulunkäyntiin etukäteen, koska vanhempikaan ei useimmiten tunne ennalta lapsen opettajaa tai koulun käyntäntöjä, eikä lapsen reaktioita voi täysin ennalta aavistaa. Koulunaloitukseen liittyy kuitenkin paljon sellaista, mitä vanhempi voi lapselle ennakoida ja sitä kautta helpottaa lapsen jännitystä.

Lapsella saattaa liittyä koulunkäyntiin sellaisiakin pelkoja, joita vanhempi ei välttämättä tule ajatelleeksi. Lapsi saattaa esimerkiksi pelätä, ettei opi koulun sääntöjä tai rikkoo niitä vahingossa ja joutuu rehtorin puhutteluun. Monia jännittää myös kaverisuhteiden luominen, vaikka tuttuja eskarilaisia olisikin tulossa samalle luokalle.

Järjestä aikaa ja tilaa lapsen kysymyksille. Sinä tunnet lapsesi parhaiten ja tiedät, millaisissa tilanteissa hän todennäköisimmin kertoilee peloistaan sinulle. Jotkut lapset vastaavat, kun vanhempi kysyy, mutta moni vaatii tietynlaisen rauhallisen hetken kertoakseen ajatuksistaan. Sinulla ei tarvitse olla valmiita vastauksia lapsen kysymyksiin. Riittää, että olet kuulolla ja kiinnostunut lapsen ajatuksista. Usein olennaista on, että lapsi ylipäätään saa sanottua pelkonsa ääneen ja saa sinulta lohdutusta.

Mikäli lasta jännittää jokin tietty asia, esimerkiksi uusien kavereiden saaminen, voitte ennakoida tällaisia sosiaalisia tilanteita leikin avulla. Leikkikää vaikka lego-ukoilla tilanteita, joihin lapsi saattaisi koulussa joutua ja miettikää yhdessä tapoja ratkaista niitä.

On tärkeää, että viestität lapselle, että vaikka jännittäminen on ilman muuta OK, sinä uskot lapsen pärjäävän oikein hyvin. Mikäli vanhempi on kovin epävarma lapsen pärjäämisestä, heijastuu tämä usein hämmennyksenä myös lapseen.

Yhteinen innostus

Yksi helppo ja hauska tapa ennakoida yhdessä koulunaloitusta on koulutarvikkeiden keräily ja valmistelu. Mikään ei luo pienen ekaluokkalaisen uutta identiteettiä niin kuin oma koulureppu, penaali ja muut reppuun kerättävät tärkeät omat tavarat. Reppuun voi myös miettiä jonkin lapselle turvaa tuovan esineen tai vaikka valokuvan, jota lapsi voi katsella tiukan paikan tullen.

Koulurepun valmistelu voi olla teidän yhteinen projekti, jota tehdään huolella ja keskittyen. Samalla tulee varmasti keskusteltua kuin huomaamatta siitä, minkälaisia ajatuksia ja mielikuvia koulun aloittamiseen liittyy.

Koulun aloitus ja uudet rutiinit

koulun aloitus ja uudet rutiinit

Koulun aloitus vaikuttaa väistämättä myös perheen arkirutiineihin. Koulusta ei voi myöhästyä ja läksyt täytyy tehdä! Käy lapsen kanssa etukäteen läpi tulevaa arkea. Mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan?

Käykää lapsen kanssa konkreettisesti läpi koulupäivien kulku. Kuka vie lapsen kouluun, minne hän menee koulupäivän jälkeen, kuka hänet sieltä tulee hakemaan? On tärkeää, että lapselle on koko päivän ajan selvää, kuka aikuinen on hänestä vastuussa ja kenelle hän voi kertoa, jos hänellä on jokin huoli tai hätä. Opettaja, vanhemmat, iltapäiväkerhon ohjaaja? Kerratkaa myös turvataidot niin liikenteessä liikkumiseen kuin kotona olemiseen liittyen.

Koululaiselta odotetaan helposti paljon enemmän itsenäisyyttä kuin eskarilaiselta. Ekaluokkalainen kuitenkin on vielä pieni lapsi, jonka lapsuus jatkuu vielä monta vuotta! Moni ekaluokkalainen on vielä kiinni leikkimaailmassa, eikä sisäistä motivaatiota koulumaiseen työskentelyyn välttämättä vielä ole. Tämä on ihan OK. Moni koululainen harjoittelee koululaisena olemista eka- ja tokaluokan. Tarkkaile omia vaatimuksiasi ekaluokkalaista kohtaan: Minkälaisia asioita häneltä odotat? Ovatko asiat realistisia?

Yhtenä ensimmäisten kouluvuosien tärkeimpänä tehtävänä onkin löytää oppimisen ilo ja ylläpitää sitä! Lapsi viettää koulussa ison osan arjestaan seuraavien vuosien ajan, joten olisi suotavaa, että siellä olisi myös ainakin ajoittain hauskaa!

Hae matalalla kynnyksellä apua, mikäli jokin osa-alue lapsen koulunkäyntiin liittyen ei suju. Asioihin on usein helpompi puuttua silloin, kun ne eivät ole kasvaneet jättimäisiksi.

Lue kirjoituksemme lapsen koulunkäynnin tukemisesta:

Lapsen koulunkäynti: Miten vanhemmat voivat tukea koululaista?

Läksyt osa I/II: Miten luoda toimiva läksyrutiini?

Läksyt osa II/II: Toiminnanohjaus

Mitä ajatuksia teksti herätti sinussa? Kommentoi alle! Jos ajattelet kirjoituksesta olevan hyötyä muillekin, jaa sitä eteenpäin! FamilyBoostia voi seurata myös Facebookissa. Mukavaa, kun löysit seuraamme!

Kerro kaverille:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Follow Heidi Livingston:

Heidi Livingston on perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi.

Kommentoi

css.php